Rapporten konkluderer med at Aker Kværner gjennom det amerikanske datterselskapet Kværner Process Services Inc (KPSI) har arbeidet for det amerikanske forsvarsdepartementet på den omstridte Guantanamo-basen fra 1991 til høsten 2005.

Akselsen sier at norske selskaper bør være nøye med hvilke oppdrag de påtar seg ute i verden og ta avstand fra oppdrag som dette.

– Krigsprofitør

Stortingsrepresentant Bjørn Jacobsen (SV), som sitter i Forsvarskomiteen og er medlem av den utvidede utenrikskomiteen, sier i en kommentar til NTB at dette er en sak som går inn i en serie der Norge har problemer med sitt eget selvbilde. Spørsmålet er om Norge skal være krigsprofitør eller opptre som en fredelig nasjon.

Jacobsen sier at fangebehandlingen på Guantanamo-basen har vært i strid med internasjonalt lovverk, og at alle som leverer arbeid og tjenester til en slik virksomhet, bidrar til at internasjonale konvensjoner brytes og at ulovlighetene opprettholdes.

– Et firma som Aker Kværner kan ikke unnskylde seg med at de ikke visste om dette. Virksomheten er både ulovlig og etisk forkastelig. Aker Kværner har utvist lite fingerspitzgefühl for arbeidet de har påtatt seg, sier Jacobsen.

Må straffes

Generalsekretær Petter Eide i Amnesty mener at Aker Kværner må straffeforfølges med sikte på tiltale etter norsk straffelov, ettersom selskapet er norskeid med Kjell Inge Røkke som majoritetseier.

Advokat Mette Yvonne Larsen i advokatfirmaet Stabell & Co, som har laget rapporten på oppdrag fra Amnesty International Norge, sier i en kommentar til NTB at konklusjonene i rapporten kan virke kontroversielle, men at det juridiske i forhold til Aker Kværners rolle er klar.

– Aker Kværner har tjent 350 millioner kroner på virksomheten de har hatt på Guantanamo, så det er ikke bare slik at de har vært innom og gjort noe småarbeid. Dessuten var selskapet så sent som i 2005 med i en anbudskonkurranse på Guantanamo som de tapte. De har bygd fangebur, og de har betjent strømmen til lyskastere og lydanlegg som har vært brukt i tortursammenheng, sier Larsen.

Må skje i Norge

Hun sier at en straffeforfølgelse av Aker Kværner skal skje i Norge.

– Røkke selv har et moralsk ansvar, men ikke et personlig strafferettslig ansvar. På denne måten er saken en parallell til korrupsjonssaken med Statoil i Irak. Guantanamo-saken er bare mye verre fordi det her ikke bare handler om penger, men om tortur av mennesker, sier advokaten.

I rettssystemet ligger selve saken om selskapets virksomhet på Cuba nå hos Oslo statsadvokatembete, som ifølge NRK skal gi sin vurdering av gangen videre til Riksadvokaten.