Hun vil i stedet informere sexkjøperne om konsekvensene av menneskehandel og prostitusjon i et forsøk på å redusere etterspørselen etter prostituerte, skriver VG.

– Det er en klar sammenheng mellom menneskehandel og prostitusjon, og fenomenet er økende. I stedet for å rette enda en fordømmende pekefinger mot horekunder vil vi heller finne andre måter å endre holdninger på, sier Bekkemellem.

I helga åpnet likestillingsministeren nettstedet sexhandel.no. Der skal norske myndigheter komme i dialog med horekunder og menn som vurdere å kjøpe sex. Nettstedet skal drives av stiftelsen Reform, et statsfinansiert ressurssenter for menn.

En meningsmåling InFact har gjort på oppdrag fra Barne— og likestillingsdepartementet viser at 36 prosent av norske menn mener det er akseptabelt å kjøpe sex. 15 prosent av kvinnene er enige i dette. (©NTB)