Samlet sprekker budsjettene med rundt 2 milliarder kroner.

Underskuddet er en dobling fra i fjor og en tredobling fra 1999.

— De som har dårlig økonomistyring eller har gjort uheldige disposisjoner, kan ikke premieres med at staten dekker underskuddet, sier Solberg til Aftenposten.

Men Solbergs budskap har ikke nådd ut til fylkeskommunene.

— Vi vet ikke hva som skjer, men det haster med en avklaring. Den informasjon som er kommet fra departementene og i ulike offentlige dokumenter, gir ikke noe entydig svar. Mye tyder på at ansvaret blir liggende hos fylkeskommunene, sier byråd for helse og sykehus i Oslo, Ellen Christiansen (H).

At Solberg og Christensen tilhører samme parti har ikke hjulpet på kommunikasjonen mellom byråd og regjering i forbindelse med at staten overtar sykehusdriften på nyåret.

(NTB)

FORSIKTIG: Kommunalminister Erna Solberg vil ikke dekke milliardunderskuddene til fylkessykehusene
Foto: Tor Høvik