Ifølge advokat Meling vil en utvisning av Krekar bety at han blir statsløs. Krekar har ikke noe land å reise til, hevder advokaten. Kommunaldepartementet vil ikke kommentere saken overfor NTB. Men Meling mener at saksgangen viser at UDI mener at Krekar skal ut av landet.

— Siden UDI har sendt saken med innstilling over til Kommunaldepartementet, kan man ikke trekke noen annen konklusjon, sier Meling til NTB. Dersom UDI hadde bestemt at Krekar fikk bli i Norge, hadde UDI tatt vedtaket selv og bare informert kommunalministeren om avgjørelsen, mener Meling.

UDI ga 13.september i fjor mulla Krekar et forhåndsvarsel om at han kunne komme til å bli utvist fra Norge av hensyn til rikets sikkerhet. Etter at Krekars advokat leverte sitt tilsvar til direktoratet 7. oktober, har saken vært til behandling i UDI.

Kommunalminister Erna Solberg har flere ganger tidligere sagt at hun kunne komme til å bruke sin instruksjonsrett for å utvise Krekar dersom UDI's konklusjon var at kurderen blir vurdert som en fare for rikets sikkerhet. Når UDI nå leverer en innstilling i saken, er det derfor naturlig å tro at fare for rikets sikkerhet er det UDI bruker for å begrunne at Krekar skal utvises.

(NTB)