ØYULF HJERTENES

— UDI har et imageproblem overfor innvandrere, mener Erna Solberg (H).

I dag får kommunalministeren overlevert en rapport fra Rambøll Management, som forslår å splitte Utlendingsdirektoratet (UDI) i to. Hensikten er å bedre integreringen av innvandrere i Norge.

Mens UDI beholder reguleringsansvaret, det vil si å behandle asylsøknader og kaste ut de som ikke får være her, skal et nytt kompetansesenter stå for integreringen, forslår rapporten.

Dermed slipper UDI å sitte med to hatter overfor innvandrere.

UDI som stengsel

Erna Solberg tror mange innvandrere opplever det som et stengsel at UDI sitter med ansvaret både for å kontrollere og for å integrere dem.

Solberg mener direktoratet i dag ikke oppfattes som innvandrernes eget. Det må den nye instansen bli, enten det blir et kompetansesenter eller et nytt direktorat, mener hun.

— Kommunene trenger et sterkere bidrag fra staten i integreringen. Vi trenger et kraftsenter som kan samle kompetansen, mener hun.

Til nå har integreringen i stor grad vært opp til de rundt 300 kommunene som tar imot flyktninger.

— Hvordan vil dette hjelpe?

— Et direktorat eller senter vil fungere som et støtteapparat for kommunene, hvor de kan få hjelp og råd. Slik kan tettere kontakt og erfaringsutveksling gjøre at hindre og problemer i integreringen lettere overvinnes, sier Solberg.

Hindre sosial underklasse

Den foreslåtte nye modellen vil ifølge rapporten gjøre koordineringen av arbeidet «klart bedre» og innsatsen «langt mer målrettet».

— Endret organisering er ikke den endelige løsningen på dette, men det kan bidra til å bedre integreringen, mener statsråden.

Hun er særlig opptatt av at barn og unge integreres godt i det norske samfunnet. Dette kan hindre problemer senere, og er i seg selv et sterkt argument for å få et sterkt direktorat eller senter for integrering, mener Solberg.

— Et godt støtteapparat kan for eksempel være med på å forhindre at det skapes en sosial underklasse i skolen, sier Erna Solberg.

En innstilling fra departementet vil komme rundt juletider. Det betyr at saken kan komme opp i Stortinget til våren.

- TO HATTER: Statsråd Erna Solberg mener UDI har et imageproblem fordi direktoratet er ansvarlig både for å regulere hvem som får komme til Norge, og å integrere dem som er her.<p/>FOTO: ØRJAN DEISZ