— Det er bare tull at vi bryter Barnekonvensjonen, sier Geir Løndal. Kommunikasjonsdirektør i Utlendingsdirektoratet (UDI) understreker at alle asylsøkerbarn ikke har rett på å få viljen sin.

I BT i går antyder ungdomsorganisasjonen Se Oss Hør Oss (SoHo) at UDI bryter FNs Barnekonvensjon. Grunnen er at barna på Vestlandsheimen asylmottak ikke har blitt hørt i forbindelsen med nedleggelsen av asylmottaket.

- Vi truer ikke

— Rettstilstanden er ikke sånn at vi er bundet på hender og føtter og må spørre alle alltid, sier Løndal.

Om påstandene om at UDI har truet med å kaste barna ut på gaten, eller truet med politiet, har Løndal følgende å si: - Det er klart vi ikke truer barn med å bli kastet på gaten. Det er tøv. Det som kan ha blitt sagt på direkte spørsmål fra barna om hva som skjer hvis de nekter å flytte, er at huseier kan se på dem som husokkupanter, og for de voksnes del da kan det hende at huseier vil koble inn politiet. For enslige asylsøkerbarn som eventuelt nekter å flytte, vil barnevernet bli koblet inn for å søke løsninger.

— Blir barna hørt i det hele tatt? - Ifølge rettstilstanden er ikke barna høringsinstans i forbindelse med nedleggelse av mottak. Men om asylmottaket de bor på blir lagt ned, får de likeverdig tilbud om plass på et annet. Vi ser på deres ønsker og prøver å ta hensyn til dem, så sant der er plass, sier Løndal.

Etter hvert som UDI bosetter flyktningene eller at de gir avslag, blir beleggsprosenten til mottakene mindre. Nå er den på 70 prosent flere steder, og hvis flere legges ned, kan flere mottak fylles opp.

- Vanvittig mye penger

Slik sparer staten penger. Løndal forteller at det i år brukes 700 millioner kroner mindre på asylmottak enn i 2003, siden man har lagt ned en rekke asylmottak.

Per 1. oktober i år vil antallet mottak i Norge være 80. Før nedskjæringen var det 142 asylmottak her til lands.

— Det er vanvittig mye penger, tenk alle sykehjemsplassene det tilsvarer, sier han. Antall asylsøkere har samtidig gått kraftig ned de siste årene. I 2002 var det 17.800 asylsøkere i landet, i fjor var tallet 7900.