— Så vidt jeg har fått opplyst, så stemmer det ikke at vi kjente til at det her var snakk om en pris på 100.000 dollar. Vi var ikke klar over at det var penger involvert i det hele tatt, sier pressetalsmann Karsten Klepsvik i UD til NTB.

Klepsvik bekrefter imidlertid at UD var representert under selve prisutdelingen i 1999, og at UD ikke har noe imot at Rød-Larsen ble hedret.

— Men vår ambassadør, som var til stede under seansen, hørte ikke noe om noen pengesum, sier Klepsvik.

Rød-Larsen sier UD kjente til prispengene ettersom de ble oppgitt til norske skattemyndigheter, men dette avviser Klepsvik.

— Dette er et forhold mellom den enkelte og skattemyndighetene, som UD ikke får noen informasjon om. Vi kan ikke forvente at skattemyndighetene skal informere oss når noen mottar en pris, sier Klepsvik.

Klepsvik sier UD nå jobber på spreng for å få oversikt i saken.

— Vi vil ha en foreløpig vurdering klar i løpet av torsdag, men det er min forståelse at vi nok trenger mer informasjon, sier han.

Klepsvik ønsker ikke å gi noen vurdering av alvorlighetsgraden i saken før en konklusjon foreligger fra UD. Han bekrefter imidlertid at utenriksminister Jan Petersen (H) blir holdt løpende informert om utviklingen.

— Han blir informert løpende, men det viktigste for ham vil være den endelige vurderingen fra apparatet, sier Klepsvik.