TOR OLAV MØRSETH

HANS K. MJELVA

Norge har i dag et sentral transittmottak for asylsøkere. Her må alle gjennom, og her får alle tildelt en advokat.

Advokaten har de med seg videre når de for eksempel kommer til Vestlandsheimen statlige mottak.

— Det er innlysende at det er mye lettere å få en advokat til å jobbe for deg når du treffer ham ansikt til ansikt. De som har advokater fra Østlandet, har telefonsamtaler med tolk. Det fungerer ikke spesielt godt, sier Petter Borthen.

Strengere behandling

Han leder asylmottaket Vestlandsheimen, og anbefaler alle som bor der å skaffe en lokal advokat.

— Tilstandene her er helt annerledes enn på Østlandet. Her har vi ikke hatt problemer i det hele tatt med pågående advokater. Vi har et godt forhold til alle advokatene her i byen, men mange av dem på Østlandet gjør ikke mye for klientene sine.

Borthen er redd for hva som skjer i kjølvannet av avsløringen rundt asyladvokat Terje Tune. Den nå politianmeldte og avsatte advokaten fabrikkerte torturhistorier, som han solgte til asylsøkere.

— Jeg er redd folk ikke blir trodd når de forteller sin historie. Når slike ting blir avslørt, skal UDI og departementet reagere og rydde opp. De virkelige torturofrene blir rammet.

Den frykten deler asyladvokat Knut Mannsåker i Bergen.

— I de fleste sakene er det veldig vanskelig å bevise hva som har skjedd. Derfor er en avhengig av troverdigheten til asylsøkerne. Den tror jeg kan bli rammet av dette. Derfor er dette veldig trist, sier Mannsåker.

Skremt

Sammen med en rekke andre advokater krever han nå mer kontroll av advokater.

— Bransjen må kontrollere seg selv. I tillegg må myndighetene føre strengere kontroll. En kan ikke forvente at den enkelte klient skal reagere selv.

Mannsåker har selv flere klienter på vent ved asylmottaket i Åsane.

— Jeg har snakket med en del av dem om hva som har skjedd. De er skremt, og tenker på konsekvensene for deres sak. Det er ikke lett å få asyl i Norge. Det blir neppe lettere etter dette.

Bergens Tidende forsøkte i går å få tak i noen av asylsøkerne, men ingen ønsket kontakt med media.

— Hos oss har vi ikke tatt denne saken opp med dem ennå. Så vidt jeg vet er det ingen som har hatt Tune som sin advokat, forteller Borthen.