Da vi besøkte skolen i går, var 1.-4. klassingene i full sving ute på skoleplassen. Aldersblanding er en av de nye metodene som er tatt i bruk.

Barna sprang 60-meter, kastet ball, løp hinder og drev balansetrening. Med andre ord fysisk fostring integrert i skoletimene, slik stortingsmeldingen «Kultur for læring» legger opp til.

1. klassingene har hatt uteundervisning en gang i uken dette skoleåret, får vi vite av klasselærerne Randi Svendsen og Benedicte Meyer.

Da skoleåret begynte, ble de 37 elevene delt inn i fire undervisningsgrupper, og fordelt på to klasserom. Det er dør mellom rommene, slik at følelsen av samvær er der.

— Foreldrene protesterte kraftig mot ordningen da vi startet den. De mente det var et resultat av nedskjæringer. Men nå virker det som om de er fornøyd. Det er nærmest hallelujastemning. Vi kommer til å fortsette med opplegget kommende skoleår siden responsen er så god, sier lærerne.

De forteller at geografiske forskjeller skapte sosiale skiller tidligere.

— Nå er dette helt borte. Alle leker sammen. Det er en helt ny sosial opplevelse, både på grunn av at alle tilhører samme enhet og på grunn av aldersblandingen. Det skaper tryggere barn, mener lærerne.

For å kvalitetssikre opplegget har lærerne testet elevene på bokstavkunnskap.

— Generelt scorer de veldig høyt, forteller Svendsen og Meyer.

DEN NYE SKOLEN: Fysisk aktivitet integrert i skoletimene er et av kjennetegnene ved den nye skolen som stortingsmeldingen «Kultur for læring» legger opp til. Her er Tommy Einmo i 4A ved Eidsvåg skole i aksjon i hinderløypen.<p/>FOTO: JAN M. LILLEBØ