Selv om terrortrusselen i Norge generelt var lav i fjor, pågår det aktiviteter i enkelte miljøer som er inspirert av ekstrem islamistisk ideologi, heter det i PSTs trusselvurdering som ble lagt fram torsdag.

Ifølge PST vil internasjonal terrorisme fortsatt prege bildet i Norge i år.

— Terrortrusselen endres raskt, og terroraksjoner kan gjennomføres uten at det foreligger informasjon eller varsel om dette i forkant, sier PST-sjef Janne Kristiansen.

De islamekstremistiske miljøene i Norge er små. Hovedsakelig samler de inn og overfører penger til ekstremister i utlandet. Propaganda og identitetsforfalskning er også vanlige aktiviteter, ifølge trusselvurderingen. De siste årene har personer med ulik etnisk bakgrunn begynt å delta i samme miljø. Dette er en ny utvikling.

Treningsleire

Politiets sikkerhetstjeneste forsøker å holde oversikt over unge personer som reiser til islamistiske treningsleire i Afghanistan, Pakistan og Somalia eller for å delta i hellig krig i konfliktområder. Men de kan være vanskelig å skille ut fra strømmen av de mange andre som også reiser til konfliktområder.

— Personer som returnerer fra opphold i treningsleire, vil kunne utgjøre en direkte trussel ved at de har fått kamperfaring og blitt ideologisk påvirket til å gjennomføre terroraksjoner. De vil sannsynligvis også utgjøre en indirekte trussel ved å være ideologiske pådrivere for radikalisering av andre, heter det i PSTs vurdering.

PST mener imidlertid det er liten reell fare for terroraksjoner på norsk jord. Støtten går først og fremst til ekstremister i utlandet med lokal eller regional agenda.

— Trusselen fra ekstreme islamister i Norge kan imidlertid øke dersom deres utenlandske kontakter endrer strategi til også å omfatte mål i Europa, heter det i trusselvurderingen.

Mangler folkeskikk

Janne Kristiansen bekrefter at noen av personene involvert i demonstrasjonen mot Dagbladet forrige uke holdes øye med. Norsk-irakeren Mohyeldeen Mohammad fikk mye oppmerksomhet etter utsagn om at et terroranslag som 11. september kan ramme Norge. Tidligere terrortiltalte Arfan Bhatti var en av arrangørene.

— Dette er personer som er i vårt kjerneområde. Jeg kan nok bekrefte at de ikke var ukjente for oss, nøyer Kristiansen seg med å si.

Symbolsaker som denne viser at det er spenninger i dagens samfunn, slår PST-sjefen fast. Debatten foregår stort sett saklig og nyansert, men det finnes unntak:

— Noen legger ut sjikanerende, aggressive eller provoserende utsagn på nettet. Det er bare tegn på umodenhet og mangel på folkeskikk, og representerer ingen reelle konkrete trusler, mener Kristiansen.

Justisminister Knut Storberget (Ap) understreker at det norske samfunnet i hovedsak er fredelig og stabilt. Han understreker viktigheten av at trusselvurderingen nå offentliggjøres i sin helhet.

— Åpenhet er vårt beste forsvar, sier han.