Lars-Erik Andersen er sykmeldt og har ikke vært til stede i Gulating lagmannsrett siden forrige uke.

Etterforskningsleder i Nokas-saken, politioverbetjent Bjørn Kåre Dahl, bekrefter at Lars-Erik Andersen er sykmeldt og flyttet fra Stavanger fengsel, hvor de andre tiltalte sitter mens ankesaken pågår. Dahl ønsker ikke å si hvorfor eller hvor Andersen er flyttet.

Flyttet til Ila

Andersens forsvarer, advokat Harald Stabell, bekrefter nå i ettermiddag at Andersen er flyttet til Ila fengsel, forvarings— og sikringsanstalt. Ila fengsel i Bærum tar i hovedsak bare imot personer som er dømt til forvaring. Andersen sitter varetektsfengslet mens Nokas-saken blir behandlet i retten.

Advokat Stabell ønsker ikke å kommentere hvorfor Andersen er flyttet til Ila.

— Jeg vil ikke kommentere grunnen til at han er flyttet, ut over at han er sykmeldt og fryktelig sliten, sier Stabell.

Trusler og press

Etter det Aftenbladet.no erfarer, ble Andersen flyttet på grunn av sikkerhetsmessige hensyn. Andersen skal ha blitt utsatt for trusler og ubehagelig press fra enkelte av sine medtiltalte etter at han ga tilleggsforklaringer i retten 8. og 9. november. Forholdene for Andersen ble etter hvert så alvorlige at han måtte flyttes til Østlandet. Han vil ikke møte i retten igjen før prosedyrene starter over nyttår.

I sine tilleggsforklaringer sa Andersen at Dan Pettersen i tingretten ble tillagt en altfor stor rolle i Nokas-ranet enn den han hadde. Andersen mente at dommen mot Pettersen på 15 års fengsel ikke samsvarte med virkeligheten.

Andersen ville ikke kommentere om noen andre på tiltalebenken var uskyldige eller dømt for mer enn det de hadde gjort. Aktor, statsadvokat Arild Dommersnes, spurte da hvorfor Andersen forskjellsbehandlet sine medtiltalte, hvorpå Andersen svarte at han ikke forskjellsbehandlet noen.

Provoserte

Dette skal ha provosert enkelte av de andre tiltalte. Før øvrig var Andersen den første av de tiltalte som utpekte Kjell Alrich Schumann som drapsmann.

Advokat Brynjar Meling har begjært sin klient Dan Pettersen løslatt blant annet på bakgrunn av Andersens tilleggsforklaringer. Løslatelsesbegjæringen vil bli behandlet i Stavanger tingrett fredag. Meling har stevnet Andersen som vitne. Meling sier at han håper å få avhørt Andersen over telefon.

FLYTTET: Nokas-tiltalte Lars-Erik Andersen skal ha blitt truet og presset av sine medtiltalte i Stavanger fengsel. Nå er han flyttet til et annet fengsel. Her sammen med forsvarer Harald Stabell.
Hansen, Alf Ove