Bondevik brukte oppsiktsvekkende sterke ord for å karakterisere den ene nestlederkandidaten i Arbeiderpartiet da han møtte pressen torsdag for å snakke om de politiske oppgjør som venter utover høsten.

Det begynte med at han hadde sett seg forarget på den voldsomme medfarten Valgerd Svarstad Haugland har fått fra flere kanter i det siste, både som KrF-leder og som kulturminister. Ikke minst hennes holdning til homofil adopsjon har provosert, mente Bondevik.

— Det er ikke Valgerd, men en del av hennes kritikere som har ost av intoleranse. Det er trist at nettopp Trond Giske har utmerket seg ved å vise en slik mangel på toleranse, sa han.

Kabinettspørsmål?

Kjell Magne Bondevik deler ikke Lars Sponheims pessimisme når det gjelder regjeringens overlevelsesmuligheter. Mens Sponheim tror at det er «fifty-fifty prosent sjanse» for at det skal gå bra, ser statsministeren litt lysere på utsiktene, sa han på spørsmål fra BT.

— Men hvis opposisjonen binder regjeringen i sak etter sak, slik vi var vitne til i Stortinget før ferien, er vi nødt til å sette foten ned, tilføyde han. Helt utenkelig er det ikke at kabinettsspørsmålet vil bli brukt.

Bondevik er innstilt på å forsøke å finne en budsjettløsning sammen med Frp, slik det ble gjort i fjor. - Det er det mest ryddige, ettersom Frp la grunnlaget for samarbeidsregjeringen, mente han.

— Samtidig er det ytterst problematisk å forholde seg til dette partiet, så lenge det ikke vil respektere den såkalte handlingsregelen ved bruk av oljeinntektene. Det vil derimot Arbeiderpartiet, og i en gitt situasjon kan regjeringen bli nødt til vende seg til den kanten for å få i stand et budsjettsamarbeid, sa han.

Avviser frieri

Statsministeren var ikke villig til å snakke om nye regjeringspartnere enn de han i dag har. Det får vente til våren 2005 når KrF har landsmøte, var det eneste han ville si.

Men han hadde merket seg Jens Stoltenbergs frieri til KrF, SV og Senterpartiet: - Det viser vel bare at han er blitt mer sugen på å komme tilbake til makten før stortingsvalget om tre år, i motsetning til det han hittil har sagt, sa han videre.

Bondevik mente ellers at de to unge og nye stortingsrepresentantene, Ine Marie Eriksen (H) og Inga Marte Thorkildsen (SV) har et poeng når de klager over gubbeveldet på Stortinget.

— Det kan jeg si, for ingen har lenger fartstid der enn nettopp meg! la han til.

Bondevik protesterte derimot heftig mot anklagene om at regjeringen vil privatisere Lånekassen og Husbanken. De vil bestå som statsbanker, selv om private banker trekkes inn i et teknisk samarbeid.