— Ut ifra de opplysningene vi har i saken, har vi ikke grunn til å tro at det er snakk om noe kriminelt, sier politiadjutant Hedda Obstfelder i Nordre Buskerud politidistrikt til NTB.

Rettsmedisinsk institutt i Oslo vil først tirsdag kunne fastslå med sikkerhet personens kjønn, alder og hvor lenge liket, som ble funnet nedgravd 20 til 50 centimeter under torva, har ligget ved kirken.

Liket er om lag 160 centimeter, og lå nedgravd uten kiste på siden mellom to graver.

— Så lenge liket var ikledd en likskjorte, har vi grunn til å tro at det her kan være tale om svikt i rutiner ved gravlegging og registrering på kirkegården, sier Obstfelder.

(NTB)