KJETIL OLSEN

— Bagene som var blitt funnet, ble fremlagt for meg av politiet, men jeg hadde ikke kjennskap til dem, fortalte skipperen da han fortsatte sin forklaring i Stavanger tingrett.

57-åringen er tiltalt for medvirkning i NOKAS-saken. Han skal blant annet ha hentet og skjult skytevåpen, deriblant drapsvåpenet, etter dødsranet i Stavanger 5. april i fjor.

Videre er han tiltalt for å ha skjult ransutstyr om bord på, og i sjøen under, fiskeskøyten ”Gamle Henningsvær”.

Brannfolk som drev med øvelsesdykking, fant seks bager under fiskeskøyten - som lå til kai ved Drammen - onsdag 29. september i fjor. De varslet deretter politiet, som etter hvert kunne fastslå at innholdet i bagene var utstyr som ble brukt under NOKAS-ranet. DNA-funn gjort på utstyret ble svært for NOKAS-etterforskerne.

Det var funnene ved ”Gamle Henningsvær” skipperen forklarte seg om i retten i dag.

— Var det helt tilfeldig at bager som ble koblet NOKAS, ble funnet under din båt, ville sorenskriver Helge Bjørnestad vite.

— Ja, for meg var det det.

— Men du hentet jo, og tok vare på, flere skytevåpen tidligere?

— Ja, men det var vel noen som kjente til det, som plasserte det der, da, svarte skipperen.

Han begynte sin forklaring i retten fredag og fortsatte altså i formiddag. Han har hele tiden snakket i korte og ufullstendige setninger, og sorenskriver Bjørnestad har flere ganger gjort det klart at han ikke henger med i skipperens forklaring.

Skipperen forklarte i dag at han snakket med brannfolkene om morgenen onsdag 29. september, da de gjorde seg klare til å begynne med øvelsesdykking rett ved ”Gamle Henningsvær”.

Senere samme dag fikk han en telefon fra politiet, som var blitt kontaktet av brannvesenet angående bagene som ble funnet under skøyten. Skipperen dro ned til kaien der båten lå, og så at hele området var avsperret.

— Jeg trodde det var tyvegods de hadde funnet, sa skipperen i Stavanger tingrett.