• Dette er en trist dag for Hardanger, trist dag for Norge og trist dag for norske politikere.

Det sier Johan Fredrik Odfjell, tidligere styreformann både i kraftselskapet Hafslund og i Orkla, om regjeringens beslutning om å bygge kraftlinjene gjennom Hardanger.

Odfjell har engasjert seg sterkt i kampen mot høyspentlinjene, og har sammen med Trond Mohn blant annet finansiert en TV-film og flere utredninger som Den Norske Turistforening (DNT) har fått utført.

— Arrogant kraftbransje

— Jeg opplever at vi har en olje- og energiminister og en regjering som ikke tør å sette foten ned i forhold til en kraftbransje som er arrogant og gang på gang har dokumentert at den tar feil i sine vurderinger, sier Odfjell.

Han avviser ikke at det er behov for nettforsterkning.

— Behovet er der. Men vi må huske på at det utelukkende skyldes Kollsnes og elektrifisering av plattformene i Nordsjøen. All den kraften som trengs der må føres gjennom disse ledningen på bergenshalvøyen.

Odfjell mener det finnes klare alternativer til Hardanger-linjene, og sier disse ble presentert for Terje Riis-Johansen på den høringen han innkalte til for en måned siden.

Venter ikke på eget utvalg

— Alle berørte kommuner og alle partier i Hordaland uttalte seg der kraftig mot Statnetts planer og for de alternativene som finnes. En uke etterpå satte statsråden ned et hurtigarbeidende utvalg. Vi regnet da med at det var måten han ville få utredet alternativene. Så kommer han med sin beslutning før utvalget har kommet i arbeid, og sier det ikke finnes alternativer. Det vet han utmerket godt er feil, sier Odfjell.

— Departementet har i det siste kommet med rapporter som viser at bare flaks berget Bergen fra mørklegging sist vinter?

Her skal mastene gå. Zoom i kartet for detaljer (artikkelen fortsetter under kartet):

— Ren propaganda

  • Det er ren propaganda. For to måneder siden fikk vi etter mange purringer innsyn i en Statnett-rapport fra 2006. Noe er fortsatt sladdet, men det fremgår der at bergensregionen på den kaldeste dagen i 2010 ville ha et forbruk på 1840 megawatt (MW). Det mente deres egne eksperter den gang var helt udramatisk, og med et slikt forbruk mente de det var best å vente med ny linje til 2015.

— Nå vet vi at det høyeste forbruket på en dag i vinter var 1812 MW, altså lavere enn den prognosen de selv beregnet. Likevel kaller de det nå for en ekstremt kritisk situasjon.

— Hva tror du ligger bak et slikt linjeskift?

— Etter min mening har det gått prestisje i saken. Dessuten har vi en minister som ikke forstår at store monopolbedrifter som Statnett over tid utvikler en bedriftskultur som gjør at de mister evne til nytenkning og vilje til å vurdere alternativer, sier Johan Fredrik Odfjell.

Hva synes du om vedtaket? Si din mening!