— Jeg er ikke overrasket, men det er forferdelig leit å miste levebrødet sitt på denne måten, sier Hamre via sin advokat Per Danielsen.

— Advokaten fikk beskjeden kl. 09.00 torsdag, opplyser generalsekretær Knut Johansen i Det Norske Travselskap (DNT).

Avgjørelsen gjelder fra og med mandag 18. juni. Hamre kan kjøre travløp som planlagt til og med 17. juni. Den nye appellkomiteens avgjørelse innebærer en halvering av straffen den tidligere appellkomiteen kom til.

— Det at straffen er nedsatt betyr ingenting. Vi ser dette som en utestengelse på livstid. Det er en rystende avgjørelse, og det er første gang noen er utestengt på grunn av noe som er skjedd utenfor idretten. Utestengelsen bygger ene og alene på straffesaken i forbindelse med Tor Kristensen-saken, sier Daniel-sen til NTB.

— Appellutvalget avgjørelse strider mot menneskerettskonvensjonen om prinsippet "at man er å betrakte som uskyldig til det motsatte er bevist", sier Danielsen.

Avgjørelsen i DNTs appellutvalg kan ikke ankes, og nå vurderer Hamre å prøve saken i det sivile rettsapparatet.

(NTB)