– Det var Gerd-Liv Vallas trakassering av meg og hennes lederstil som gjorde at jeg valgte å si fra, sier Yssen til Dagbladet.

Derfor vil hun ikke kreve noen unnskyldning fra organisasjonen som sådan.

– Det er ikke avgjørende for meg at LO ber meg om unnskyldning, for jeg har aldri klandret LO for det som skjedde. Akkurat dette spørsmålet må ikke overskygge at jeg mente meg dårlig behandlet og trakassert av Valla. Jeg setter selvfølgelig pris på at flere forbundsledere i LO tar rapporten så alvorlig at de mener jeg bør få en unnskyldning. Men det vesentlige for meg var å bli trodd, sier den tidligere internasjonale sekretæren i LO.

Yssen valgte å gå offentlig ut med begrunnelsen for sin oppsigelse i januar i år. Hun er glad for støtten i granskingsrapporten også på det punktet.

– Rapporten har slått fast at jeg hadde rett til å si ifra. Det er jeg selvfølgelig glad for, sier Yssen.

Hun har tro på at LOs konstituerte leder Roar Flåthen vil rydde opp.

– Jeg er overbevist om at Flåthen og LOs ledelse vil gjøre noe med rutinene og organiseringen av LO slik at dette ikke kan skje igjen, sier Yssen.

SCANPIX