Stortingsrepresentantene trenger ikke ta ut full lønn dersom de synes den er for høy, slo stortingspresident Thorbjørn Jagland (Ap) fast i Stortinget tirsdag.

– Det er ingen plikt til å ta imot full lønn. Det er mulig å ordne det slik at man kan ta ut et mindre beløp, slik Erling Folkvord (RV) i sin tid gjorde fordi han ikke var enig i lønnen stortingsrepresentantene hadde, sa Jagland.

Uttalelsen kom i debatten om stortingsrepresentantenes lønninger der SV foreslo at lønningene som hovedregel skal følge lønnsutviklingen i arbeidslivet, målt i kroner siste år. Partiet mente det ikke var grunnlag for å øke stortingsrepresentantenes lønninger i 2008.

Gjør kommisjonen overflødig Jagland mente at dette forslaget var det samme som å overflødiggjøre lønnskommisjonen og flytte avgjørelsen tilbake til stortingssalen.

Stortingspresidenten hevdet også at SVs forslag ville føre til at stortingsrepresentantene kunne sakke akterut i forhold til andre grupper det er naturlig å sammenligne med, noe han ikke kunne anbefale.

Lønnsfastsettelsen kom etter en hissig forutgående debatt i media om lønningene, der SV er blitt hardt angrepet av Høyre og Fremskrittspartiet for sprik mellom liv og lære.

Moderasjon – Stortingsrepresentanter bør være gode forbilder i samfunnet. For SV har det alltid vært viktig å vise moderasjon. Vi aksepterer lønnsvekst for dem som tjener minst. Stortingsrepresentanter har en god lønn og kommer i kategorien høytlønte. Vi mener derfor at det er viktig at vi viser moderasjon når vi skal bevilge lønn til oss selv, sa partiets parlamentariske leder Inge Ryan.

Han kunne imidlertid ikke love at SVs stortingsrepresentanter ville komme løpende til lønningskontoret for å be om lavere lønn.

– Det er ikke individuell lønnsfastsettelse i Stortinget. Taper vi voteringen, blir det som i andre voteringer. Vi tar resultatet til etterretning og forholder oss til det flertallet mener, konstaterte Ryan.

– Fortjener hver krone

SVs forslag ble ikke vedtatt. Gjennomgangstonen blant flertallet var at stortingsrepresentantene får den lønna de fortjener.

– Jeg har stemt mange ganger for lønnsøkninger og jeg har gjort det med god samvittighet og frimodighet. Er det noen jeg er overbevist om fortjener den godtgjørelse de får, er det stortingsrepresentanter, sa Venstres leder Lars Sponheim.

Han sa at han opplever kollegaer som jobber hardt, tar et stort ansvar og forsaker mye for å utføre sitt verv.

– Den godtgjørelse som blir fastsatt er fortjent, sa Sponheim.

Hva synes du om stortingspolitikernes lønn? Si din mening her.

HÅVARD BJELLAND