• De mest akutte fattigdomsproblemene i Norge kan løses med en bevilgning 1 milliard kroner.

Det mener tidligere sosialminister,stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) og Sosialistisk Venstrepartis talskvinne i fattigdomssaker, stortingsrepresentant Karin Andersen.

Sosialminister Ingjerd Schou har lovet at hun vil gi de fattige et løft allerede på neste års budsjett.

Vil ha konkrete løfter

I SV og Senterpartiet håper man at sosialministeren vil konkretisere løftene allerede under dagens trontaledebatt.

Meltveit Kleppa, og hennes partifeller Rune Skjælaaen og Eli Sollied Øveraas har i Stortinget levert et dokument 8-forslag med konkrete tiltak som er ment som straks-hjelp til de aller fattigste.

SV vil levere sitt forslag i dagens trontaledebatt.

SV og Sps forslag har mange likhetstrekk.

Sosialsatsene opp

Dette er noen hovedingredienser i de to partienes «fattigdomspakker»:

  • Sosialhjelpssatsene skal heves til samme nivå som Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) regner som standardbudsjett. Det gir enslige en økning på kr. 1170 i måneden, mens en tobarnsfamilie får økt sosialhjelpen med minst 3755 kroner.
  • Barnetrygd og engangsstønad må ikke regnes inn i inntekten ved beregning av sosialhjelpen.
  • Det må bli ulovlig å la husløse barnefamilier bo på hospits.
  • Alle aktiviteter på skolen må bli gratis.
  • Medisiner, lege— og tannbehandling må bli gratis.

Begge de to stortingsrepresentantane peker på at det er viktig å rette strakstiltakene mot barns levekår.

— I valgkampen lovet samarbeidspartiene å ta fatt i fattigdomsproblemene og spesielt de fattige barna sin situasjon. Det er en ulykksalig situasjon om ikke regjeringen klarer å omsette ord til handling. Tiltakene må komme allerede på neste års budsjett, sier Meltveit Kleppa.

Spytt i havet

— For en regjering som allerede har lovet 30 til 40 milliarder i skattelette i en jafs, må en milliard kroner til de fattige nesten fortone seg som et spytt i havet, sier Karin Andersen.

Hun sier at SVs forslag er å regne som akutte strakstiltak. I tillegg understreker Andersen at det er nødvendig å øke bevilgningene til billige utleieboliger.

I sitt budsjettforslag varslet den avgått Ap-regjeringen blant annet bedre bostøtteordninger og en gjennomgang av sosialsatsene. Den ville også legge frem en fattigdomsmelding.

Ikke godt nok

— Det var ikke godt nok, konkluderer Meltveit Kleppa.

— Den nye regjeringens fattigdomssatsing må inneholde noe mer enn varsel om nye meldinger. Vi vil ha handling, sier sosialministeren i Bondeviks første regjering.

STILLER OPP: Sosialminister Ingjerd Schou får hjelp av tidligere sosialminister Maghild Meltveit Kleppa med strakstiltak for de fattige
FOTO: SCANPIX