TOR OLAV MØRSETH

— I dag får studentene et lite kurs i juridisk etikk helt på sluttet av jusstudiet. Men dette kurset er ikke tilstrekkelig for den som skal bli advokat. Til det er det for generelt og gir for lite innblikk i selve advokatvirksomheten, sier Bernt, som er professor i offentlig rett ved Universitetet i Bergen..

Han mener det bør være et eget kurs for dem som vil bli advokater. Her vil han behandle spørsmål som forholdet til klienter, taushetsplikt, markedsføring overfor kunder - og salærberegning.

- Truer rettssikkerheten

— Både etisk og faglig ville det vært heldig med et eget kurs for advokater. Det vil også øke oppmerksomheten rundt de etiske spørsmålene, for eksempel salærberegning, sier Bernt.

— Mitt inntrykk er at den norske advokatstanden gjennomgående har et høyt etisk nivå. Men det vil alltid være en fare for at enkelte ikke har evnen til selvkritikk og for at det oppstår miljøer med dårlig kultur, sier professoren.

Tirsdag skrev Bergens Tidende om advokat Trond Lexau som beregnet seg et salær på 230.000 kroner fra hans klient Liu Zheng. Den trafikkskadde kineseren mener advokaten har gjort en dyr og dårlig jobb.

Det mener også hans nye advokat Olaf Holm og forsikringsselskapet Vesta.

Tidligere finanssjef ved Handelshøyskolen BI, Hans E. Kjelstrup gikk forrige uke i en kronikk i Aftenposten til angrep på grådige advokater og høye salær.

Kjelstrup mener dommerne må få en mye klarere rolle og fullmakt til å redusere advokatenes salær.

— Dommere er veldig tilbakeholdne med det i dag. Advokatenes krav burde sendes inn i god tid før domsavsigelse, slik at dommerne får mulighet til å vurdere det, sier Kjelstrup.

Han legger til at de høye advokatsalærene truer rettssikkerheten.

— De rike kan kjøpe tjenester, mens de mindre bemidlete kanskje må ta opp lån. Så klarer de kanskje ikke betale lånet og går konkurs. Da er det ikke lenger likhet for loven.

- For høye salær

Harald Stabell, en av landets mest profilerte advokater, sier også høye salær er et problem.

— Når det er muligheter for å tjene gode penger, vil det være noen som benytter seg av det. Jeg tror ikke advokater er verre enn andre yrkesgrupper, men vi har et annet ansvar, sier han.

Stabell sier det for ofte dukker opp saker der advokater krever for høyt salær.

— Av og til ser det ut som timeprisen er for høy og det har gått med veldig mange timer. Om salærene blir for høye, ødelegger det for rettssikkerheten.

— Er det et problem i dag?

— Ja.

Generalsekretær Merete Smith i Den Norske Advokatforening støtter professor Bernt.

— Å være advokat er et krevende yrke. Å ta inn mer om dette som en del av jusstudiet er en god idé, sier hun.

Smith mener norske advokater gjennomgående er dyktige og holder høy etisk standard. Hun tror det ville blitt færre klager på advokater dersom faget kom inn i juristutdanningen.

1000 i timen: - Rimelig

— Jeg synes ikke vi kan si at salærene er for høye som et gjennomgående utsagn. Men at enkelte advokater beregner seg for høyt salær, det ser vi i disiplinærutvalgenes avgjørelser, sier Smith.

Men hun sier det alltid vil koste en del å benytte en advokat.

— Vi må huske at dette er skreddersøm. Advokaten jobber bare for deg, og har vært gjennom en lang utdanning og påfølgende praksis.

Hun mener imidlertid det er mulig å finne god advokatbistand til tusen kroner timen - også i Oslo.

— Det synes jeg ikke er en urimelig pris.

VIL KURSE ADVOKATER: Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt vil lære jusstudenter mer om advokatvirksomhet. Advokatene trenger mer kunnskap og debatt om etikk, sier han.<p/> ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN