TOR OLAV MØRSETH

— Vi ser at det blir gjort veldig mye arbeid med dårlig kvalitet. Og at advokatene ofte bruker veldig lang tid.

Det sier rådgiver Tom Eitvet i Landsforeningen for Trafikkskadde (LTN).

Eitvet mener det er nødvendig med advokater som spesialiserer seg på denne typen saker, for å unngå å bli overkjørt av spesialister hos forsikringsselskapene.

Derfor har foreningen laget en liste med 40 advokater som de vet har god kjennskap til trafikkskader.

Eitvet støtter også jussprofessor Jan Fridtjof Bernts utspill i gårsdagens Bergens Tidende. Bernt sa da at han ønsket et eget kurs for advokater i jusstudiet. Der skulle studentene blant annet lære om advokatetikk.

— I skadesaker har en med mennesker som har tapt mye av seg selv å gjøre. Det er følelsesmessig vanskelig for dem å takle. Derfor er etiske spørsmål spesielt viktige i denne sammenhengen, sier Eitvet.

LTN er også bekymret for rettssikkerheten, siden mange klienter har vanskelig for å bære advokatkostnadene selv.

— Vi har nå 1,7 millioner kroner i et fond som våre medlemmer kan søke om støtte fra for å få prøvd sakene sine for retten.