– Dette er ikke riktig, slik det er gjengitt av enkelte medier. Jeg har i et brev til president i Røde Kors Thorvald Stoltenberg, informert om at jeg søker permisjon fra styrevervet inntil jobben som prosjektleder i Utenriksdepartementet er avsluttet. Grunnen til at jeg søker permisjon er for å foregripe mulig kritikk om inhabilitet som følge av at Røde Kors mottar betydelig støtte fra Utenriksdepartementet, sier Manuela Ramin-Osmundsen til NTB.

Hun understreker at hennes permisjon fra Røde Kors med andre ord ikke har noe med UDI-saken å gjøre.

– Påfunn

– Enkelte medier har fastslått at jeg trekker meg fra Røde Kors på grunn av en konflikt med Trygve G. Nordby, min tidligere sjef i Utlendingsdirektoratet. Men dette er bare medieskapt påfunn, sier Ramin-Osmundsen.

Manuela Ramin-Osmundsen satt i landsstyret også da hennes tidligere sjef i UDI ble ansatt som generalsekretær i Røde Kors før jul i fjor. Men hun var ifølge kommunikasjonssjef Bernt G. Apeland i Norges Røde Kors ikke med på denne prosessen, og meldte seg inhabil siden Nordby var hennes daværende sjef i UDI.

Ifølge Ramin-Osmundsen selv er det også nå habilitetsspørsmål som gjør at hun nå går ut av Røde Kors-styret for en periode.

Tillit til Nordby

Det var på et allmøte i Røde Kors mandag at det ble opplyst at Ramin-Osmundsen vil gå ut av organisasjonens styre så lenge hun jobber i Utenriksdepartementet, en jobb hun fikk da hun fratrådte stillingen som UDI-direktør.

President Thorvald Stoltenberg i Norges Røde Kors uttrykte ifølge VG Nett full tillit til generalsekretær Trygve G. Nordby på allmøtet, men la til at han avventer Stortingets behandling av saken om de 197 nordirakerne som ble innvilget opphold i Norge mot regjeringens vilje.

Det er kjent at Trygve G. Nordby og Manuela Ramin-Osmundsen har ulike oppfatninger om forhold i den såkalte MUF-saken, som førte til at Ramin-Osmundsen trakk seg som direktør i UDI.

Det neste styremøtet i Røde Kors er berammet til midten av juni. Manuela Ramin-Osmundsen sitter formelt i styret inntil hennes permisjonssøknad er behandlet av styret.