Treholts advokat, Harald Stabell, krever svar på hva som er skjedd. Stabell har siden september forsøkt å skaffe et eksemplar av dommen som er underskrevet av dommerne som dømte Treholt for 20 år siden, men uten å lykkes.

Stabell mener dommen han har tilgang til, er endret på viktige punkter.

– Det er brukt korrekturlakk på helt vesentlige punkter i dommen, og det er skrevet over med en annen skrivemaskin på side 65 og 66 som gjelder det sentrale pengebeviset, sier Stabell til Dagbladet.

Han understreker at endringene kan ha en naturlig forklaring, men han vil ha en forklaring på hvorfor dette er gjort, hvem som har gjort det og om det er gjort før eller etter at dommen ble avsagt i juni 1985.