Lund-kommisjonen ble nedsatt i 1994 for å granske påstander om ulovlig overvåking av norske borgere. Rapporten ble lagt frem for Stortinget i mars 1996. Kommisjonen ble ledet av høyesterettsdommer Ketil Lund.

I en pressemelding mandag kveld fra advokat Regine Ramm Bjerke, som selv satt i Lund-kommisjonen, heter det at Ketil Lund har funnet det riktig å informere partene i Treholt-saken om at kommisjonen ble gjort kjent med at hans leilighet ble videoovervåket av POT.

Lund-kommisjonen står samlet bak beslutningen om å gå ut med denne opplysningen etter påstanden om bevisforfalskning.

Dette har Lund meddelt førstestatsadvokat Lasse Qvigstad og advokat Harald Stabell.

Opplysningen fra Lund bekrefter dermed versjonen til den tidligere spaneren som i Aftenposten 18. september fremholdt at han hadde vært del av et åttemannslag som kontinuerlig overvåket Treholts leilighet i Oscarsgate i Oslo fra 1982 til pågripelsen i januar 1984.