Det fremgår av en særskilt rapport fra Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenester (EOS-utvalget). Hittil har det bare vært kjent at POT foretok to ransakinger av leiligheten.

Avlyttet på tre rom

I godt over et år hadde Politiets overvåkingstjeneste (POT) leiligheten til Arne Treholt og Kari Storækre under konstant oppsyn. Treholt ble avlyttet av mikrofoner på tre rom: Biblioteket, kjøkkenet og soverommet, skriver aftenposten.no.

Det var også videooverføring fra et kamera i biblioteket og et i trappeoppgangen. I tillegg var det et utvendig kamera rettet mot kjøkkenvinduet og et mot inngangsdøren.

Ifølge kontrollutvalget var det ulovlig av politiet å drive romavlytting av Treholt gjennom de tre skjulte mikrofonene.

Også deler av videoovervåkingen og de mange ransakingene manglet rettslig grunnlag, mener utvalget — som avviser nødrettsbetraktninger.

Det er på bakgrunn av den siste tids medieoppslag om Treholt-saken, blant annet påstander om at det ble benyttet ulovlig romavlytting, at utvalget bestemte seg for å granske Treholt-saken onsdag.

Grunnlag for telefonavlytting

Men deler av videoovervåkingen - den som var rettet mot kjøkkenvinduet og inngangsdøren, og som kunne vært utført av spanere - var ikke uten videre lovstridig, mener utvalget.

Det konkluderer også med at POT hadde rettslig grunnlag for å foreta telefonavlytting av Treholt.

Utvalget har ikke greid å avdekke om påtalemyndighet og departement var kjent med den ulovlige metodebruken, men departementet bevilget penger til POTs dekkleilighet og til teknisk utstyr.

Alvorlige lovbrudd

Utvalget skriver at det ikke har grunn til å tro at POT forsøkte å skjule overvåkingen av Treholt for overordnet myndighet.

Utvalgsleder Helga Hernes fastslår at det dreier seg om alvorlige lovbrudd, men tilføyer at det også er viktig å sette seg inn i tankegangen hos folk på den tiden. Ulovlighetene er foreldet i dag.

Hun understreker at utvalget kun skal granske arbeidsmetodene som ble benyttet av etterforskerne, ikke se på bevis eller skyldspørsmål.

Si din mening i kommentarfeltet under!