ÅSMUND EGELAND

— Det er jo egentlig litt komisk. For den enkelte ansatte har dette ingen betydning. De får samme pensjon og rettigheter uansett, sier ordfører Terje Søviknes til BT. Os er en av de kommunene som tapte i Arbeidsretten i går.

Av dommen går det frem at de 11 kommunene brøt flere bestemmelser i tariffavtalen da de brøt med KLP (Kommunal Landspensjonskasse) til fordel for private forsikringsselskaper. De må betale 17,55 millioner kroner i saksomkostninger til LO og 875.000 kroner til Kommunalansattes Fellesorganisasjon (YS), heter det i Arbeidsrettens domsslutning. Dommen er enstemmig.

«Brakseier», sier LO

— Det er full dekning for å kalle dette en brakseier. Vi har fått gjennomslag for omtrent alle våre anførsler, sier LO-advokat Atle Sønsteli Johansen til NTB.

Men Terje Søviknes (Frp) har ikke tenkt å gi seg. Allerede i går var han på telefonen til partifeller på Stortinget.

— Enten må partene i arbeidslivet bli enige om å endre hovedtariffavtalen, slik at det kan bli konkurranse på forsikringsmarkedet. Eller så må Stortinget vedta et lovforslag som tvinger partene til å endre hovedtariffavtalen. Jeg har mest tro på det siste, sier Søviknes.

Ifølge Søviknes har Os kommune spart 17 millioner kroner på tre år etter å ha skiftet fra KLP til Storebrand.

Kvam, Kvinnherad og Os kommuner i Hordaland er blant kommunene som har forlatt KLP.

Ordfører i Kvam, Martin Vik, tror ikke monopolsituasjonen vil vedvare.

Håper på Stortinget

— Vi byttet til Storebrand for å spare penger. Jeg tror ikke vi kommer til å bli tvunget til å betale mer for å ha en monopolsituasjon her i landet. Jeg kan ikke tenke meg at Stortinget vil gå med på det, sier Vik til BT.

De 11 kommunene flyttet sine tjenestepensjonsordninger fra KLP til Gjensidige, Storebrand, Vital og VÅR 1. januar 1999. LO og Norsk Kommuneforbund anla søksmål i mars samme år. Saken er den mest omfattende som noen gang har vært til behandling i Arbeidsretten.

Private forsikringsselskaper beregner premie for hver enkelt kunde. Det betyr blant annet at pensjonsforsikringen er dyrere for kvinner enn for menn, fordi kvinner i gjennomsnitt lever lenger. KLP jevner ut premien på samtlige kunder.

Arbeidsretten fastslår at de saksøkte kommunene har brutt tariffavtalebestemmelsen om at pensjonsordningen må bygge på et finansieringssystem som er kjønnsnøytralt og ikke virker utstøtende på eldre arbeidstakere.

Kommunene må sørge for at bruddet på denne bestemmelsen opphører innen 1. juli 2003. Det kan de gjøre enten ved at de private forsikringsselskapene endrer sine ordninger eller ved å vende tilbake til KLP.

Unge menn billigst?

Kommuneforbundets leder Jan Davidsen jubler over dommen, og mener den gjenreiser respekten for tariffavtaler.

— Hvis private forsikringsselskaper kan tilby samme utjevning, er det greit. Men det skal ikke være billigere for kommunene å ansette yngre menn fremfor eldre kvinner, sier Davidsen til NTB.

Terje Søviknes mener denne frykten er ubegrunnet.

— I Norge i dag ansetter vi dem som er best kvalifisert. Jan Davidsen skal ikke få siste stikk i denne saken. Jeg gir meg ikke før det er full konkurranse på forsikringsmarkedet i kommunene, sier Søviknes.

De 11 kommunene som led nederlag i Arbeidsretten er Hamarøy, Tysfjord, Steigen, Hitra, Tana, Kvam, Kvinnherad, Lørenskog, Os, Vikna og Volda.

GIR SEG IKKE: Terje Søviknes er skuffet over dommen i Arbeidsretten, men tror ikke KLP kommer til å beholde eneretten til pensjonsforsikring for kommunalt ansatte. ARKIVFOTO: SCANPIX