HALLGEIR OFTEDAL

Kjell Alrich Schumann hevder han traff David Toska for første gang på en internettkafé i Stavanger. Schumann forklarer at han studerte en nettside med overvåkingsutstyr. Dette skal Toska ha sett, og dermed tok han kontakt.

Kjell Alrich Schumann som tidligere ikke har avgitt politiforklaring, forklarte seg for første gang om sitt forhold til Nokassaken i Stavanger tingrett.

Schumann valgte først å forklare seg om hvorfor han flyttet til Stavanger.

— Høsten 2003 ble jeg forsøkt pågrepet hjemme på gården i Solør fordi jeg var siktet for et ran i Drammen. I den forbindelse gikk jeg i dekning. Dette ble etter hvert slitsomt. Mot jul 2003 var det vanskelig for meg å være i Oslo og resten av Østlandet. Derfor vurderte jeg flytting til en by lengre unna. Jeg har hatt et arbeidsforhold som selger av luftfoto som har knyttet meg til Stavanger. I forbindelse med det klesfirma jeg har drevet ble det også tilknytningspunkter til Stavanger. Stavanger er en stor by, og jeg trives i store byer. Det var en naturlig sak for meg å flytte til Stavanger, sa Schumann.

Han reiste til Stavanger ved ved juletider og så på en del leiligheter.

— Jeg inngikk en kontrakt med utleier. Siden jeg var etterlyst ønsket jeg ikke å signere kontrakten i mitt eget navn og brukte min beste venns navn og telefonnummer. Jeg flyttet ned til leiligheten i begynnelsen av januar.

Schumann opplyste at han i begynnelsen av januar var en del ganger frem og tilbake i sentrum, og han var veldig mye på en internettkafé i sentrum ved hurtigbåtfergene.

— En person kontaktet meg der som viste seg å være David Toska. Vi kom i prat.

Dommeren: - Kjente du ham fra før?

Schumann: - Nei. Han kommenterte en nettside jeg var inne og så på i forbindelse med overvåkingsutstyr. Det har jeg jobbet med før. Han nevnte at han kjente en som drev med samme utstyr, og det viste seg at vi hadde felles kjente i det firma som solgte dette overvåkingsutstyret.

— Skulle du jobbe i Stavanger, eller gå på skole, eller var det andre hensikter med flyttingen?

— Ikke andre begrunnelser enn å holde meg i skjul for politiet.

Schumann betalte 5000 kroner i måneden inkludert strøm. - Jeg ønsket ikke å ha noen egen strømregning slik at jeg fikk dette inkludert i husleien.

— Er du sikker på at du ikke kjente Toska fra før?

— Ja.

— Presenterte Toska seg?

— Ja, jeg tror han sa at han het David.

— Hvilken erfaring hadde du med overvåkingsutstyr?

— Ble kjent med gründeren av firmaet som drev overvåkingsutstyr. Jeg oppsøkte ham på hans kontoradresse i forbindelse med utstyr.

— Har du brukt slikt utstyr?

— Ja, jeg har kjøpt og solgt slikt utstyr. Jeg vurderte også å kjøpe forretningen fordi innehaveren skulle flytte til Dubai. Det ble ikke noe av flyttingen og heller ikke av overtakelsen.

Schumann fortalte i retten at han nevnte for Toska at han hadde spisskompetanse på overvåkingsutstyr, blant annet skjult kamera.

— Det ble naturlig for meg å snakke om dette på bakgrunn av min erfaring.

— Men er ikke dette ulovlig?

— Ikke å kjøpe utstyret.

— Hvilket bilde hadde du dannet deg av Toska da?

— Vi hadde felles kjente i Oslo.

-Fra et kriminelt miljø?

— Jeg ønsker ikke å definere det slik. Vi hadde felles bekjente.

Toska kjøpte en langtidsvideopptaker av Schumann og et kamera innebygget i en hvit koblingsboks til selve opptakeren. - Jeg møter ham i Stavanger sentrum i en leilighet. Jeg viste ham utstyret i leiligheten, og fortalte i grove trekk hvordan dette fungerte. Han kjøpte dette utstyret for 20 000 kroner. Utstyret ble kjøpt tidlig i januar.

— Hvilken leilighet var dere i?

— Ikke så langt fra internettkafeen.

— Kan det ha vært Nedre Dalgate?

— Ja, i ettertid ser det slik ut.

— Var det andre til stede i leiligheten?

— Jeg så ingen, men jeg hørte at noen andre var der.

Schumann fortalte at Toska skulle bruke utstyret han hadde kjøpt av ham til å overvåke et lokale.

MØTTES: Kjell Alrich Schumann traff David Toska i Stavanger.
SCANPIX