Landsmøtet i SV vil at pedagogiske og religiøse alternativer til den offentlige skolen skal avvikles på sikt. Barn som har behov for alternativ pedagogikk skal få det i den offentlige skolen, heter det i arbeidsprogrammet som ble vedtatt søndag.

– Bakgrunnen for vedtaket er et sterkt ønske om å gi alle barn en felles plattform. Vi frykter en utvikling der barn med samme bakgrunn går på egne livssynsskoler. Det vil hemme inkludering, sa SV-leder Kristin Halvorsen etter avslutningen på partiets landsmøte i Bergen.

Les også:

SV sier nei til private skoler

Meningsfrihet

– Dette vedtaket viser det verste med Sosialistisk Venstreparti, et parti som ikke synes å ha toleranse overfor andre enn de som står for det som SV anser for å være akseptabelt. Vi får mindre mangfold dersom SV får gjennomslag for dette, og dette er med på kneble folks tro og overbevisning, sier nestleder Inger Lise Hansen i KrF.

– Vi kan ikke ha et samfunn der kun de som får sine meninger og synspunkter godkjent av SV får lov til å drive skoler. Vi snakker om skoler som følger norsk lov og norske læreplaner og som bidrar til mangfold, mener KrF-nestlederen.

Vedtaket om å stoppe statsstøtte til religiøse organisasjoner som ikke følger likestillingsloven faller heller ikke i god jord hos KrF.

– Dette viser at de vil styre organisasjoner og trossamfunn til å mene det samme som dem. Staten blir en meningskontrollør, og det bryter både med meningsfrihet og trosfrihet, mener Inger Lise Hansen.

**Les også:

Nei til skatt og tvang** |

Valgte ny partisekretær

Slag i ansiktet

Lederen i Stortingets utdanningskomité, Ine Marie Eriksen Søreide (H) er heller ikke glad for SVs skolevedtak.

– Det er et slag i ansiktet på de foreldrene og elevene som i dag velger for eksempel Steinerskoler, Montessori-skoler og kristne skoler, sier Eriksen Søreide til NRK.

– De har jo holdt elever og foreldre for narr i tre og et halvt år når de har sagt at de aksepterer at det finnes religiøse og pedagogiske alternativer. Nå aksepterer de altså ikke det lenger. Jeg er spent på reaksjonen fra den tidligere Steinerskole-eleven Jens Stoltenberg på dette, sier Eriksen Søreide.

— Gufs fra rødere fortid

Også Sondre Båtstrand, talsperson for Miljøpartiet De Grønne i Bergen, reagerer sterkt på avgjørelsen.

— SV skjønner ikke verdien av pedagogiske alternativer, og jeg opplever partiets vedtak som et gufs fra en rødere fortid, skriver Båtstrand i en pressemelding. Han har selv tolv år bak seg som elev på en steinerskole.

— Skoler basert på alternativ pedagogikk viser at elever fungerer godt med helt andre vilkår enn de den offentlige skolen byr på, mener Båtstrand.

- Sosialisme på speed

Stortingskandidat for Hordaland Venstre, Lars-Henrik Paarup Michelsen, slenger seg på i rekken av kritikere.

— Å nekte elever å gå på en annen skole enn den offentlige er det jeg vil kalle sosialisme på speed. Hvordan kan SV mene at elever på Steiner- og Montessoriskoler er en trussel mot den offentlige skolen? spør Paarup Michelsen.

Venstrepolitikeren mener friskoler kan være et korrektiv til den offentlige skolen.

— Elever er forskjellige, og selv om vi har et mangfold av offentlige skoler vil det alltid være et lite mindretall ønsker noe annet. Å nekte dette mindretallet å søke seg til en friskole er menneskefiendtlig, sier Paarup Michelsen i en pressemelding.

Hva mener du om privatskoler? Si di mening.

FÅR KRITIKK: SV har bestemt seg for å gå i mot friskoler.
Helge Sunde