Ifølge avisen fortalte Storrvik politiet i fjor høst at bildene lå i et lagerbygg i Oslo.

Samtidig skal Storrvik ha fått gjennomslag for at de som leverte tilbake maleriene, ikke skulle straffes for grovt heleri. Forsikringene ble gitt av politimesteren i Oslo i samråd med statsadvokatene i Oslo og Riksadvokaten, skriver VG, som ikke oppgir navngitte kilder for sine opplysninger.

— Dette har jeg ingen kommentar til, er alt advokat Storrvik vil si til VG.

Etter lange forhandlinger med politi og påtalemyndighet på vegne av Nokas-raner David Toska skal Storrvik ha fortalt politiet at bildene lå i en lagerbygning sentralt på Oslo østkant, skriver VG.

Etter det avisen forstår ble «Skrik» og «Madonna» brakt til dette lokalet fordi politiet skulle hente dem der.

Riksadvokaten og politimesteren har også gitt grønt lys for å utbetale to millioner kroner i dusør, som er utlovt av Oslo kommune. Men så langt er det ingen som har gjort krav på milliondusøren, får VG opplyst.

Etter at maleriene kom til rette i fjor, skrev VG at David Toska hadde blitt lovet bedre soningsforhold, mot at han hjalp politiet med å skaffe til veie maleriene. Toska har selv i avhør benektet å ha hatt noe med Munch-ranet å gjøre.

LARSEN, HÅKON MOSVOLD
KOM TIL RETTE: "Skrik" og "Madonna"
Munch-museet/ Richard Jeffries