— Jeg mener å huske at David hadde snakket med en vekter i området, de hadde noen møter. Hvis han har kjørt sånn bil har han kanskje hatt informasjon om Nokas også, sa Andersen i sin forklaring.

Toska har benektet at han har fått hjelp av andre til med info om bakgården.

VG skriver i dag at en av de Nokas-tiltalte i et brev til avisen peker ut en mann som skal ha hjulpet David Toska med informasjon om tellesentralen. Ifølge avisen hevder denne tiltalte at det var denne informanten som fortalte Toska om den enkle adgangen til tellesentralen gjennom en bakgård.

Toska har forklart at han oppdaget bakgården nærmest ved en tilfeldighet, og mange har vært tvilende til om dette kan stemme.

Mannen som er pekt ut i brevet, har tidligere vært avhørt i saken, men nekter for å hatt noen befatning med Toska.

Også da han brøt seg inn i bankbokshvelvet på Bryn i Oslo i 2001, hadde Toska fått den informasjonen han trengte fra en vekter.

SCANPIX