David Toska har lenge vært mistenkt for dette ranet. Men han er ikke tiltalt. Stavanger tingrett, under ledelse av sorenskriver Helge Bjørnestad, har i NOKAS-dommen likevel uten forbehold fastslått at David Toska hadde en rolle som «oppdragsgiver» ved planleggingen av ranet av Postens brevsenter, der utbyttet ble vel 400.000 kroner.

David Toskas befatning med ranet er beskrevet i domspremissene for dommen mot Erling Havnå, som i Stavanger tingrett fredag ble kjent skyldig og dømt til 17 års fengsel både for NOKAS-ranet og ranet av Postens brevsenter.

Avslørende utsagn

Rettens vurderinger på dette punktet bygger på et utsagn fra Erling Havnå, om at han hadde samme «oppdragsgiver» da han sommeren 2003 leide en leilighet i Oslo, og da han utførte diverse tjenester for David Toska under planleggingen av NOKAS-ranet.

Erling Havnå, som nektet seg skyldig i ranet av Postens brevsenter, innrømmet i retten at leiligheten i Ringhusveien i Oslo skulle være dekkleilighet for «noe», som han ikke ville si hva var. Stavanger tingrett har lagt til grunn at dette «noe» var ranet som ble gjennomført 27. oktober 2003. DNA fra Havnå ble funnet både på en slegge og en bag som ranerne etterlot på ransstedet.

I NOKAS-dommen kommenterer tingretten Erling Havnås forklaringer, og legger til grunn at «det er David Toska, som initiativtaker og ubestridt leder av NOKAS-ranet, som er den ikke navngitte person Havnå betegner som »oppdragsgiver”."

William Ellingsen

I samme forbindelse har Stavanger tingrett også vurdert om Toskas avdøde venn William Ellingsen kan ha vært denne oppdragsgiveren. Denne muligheten avviser retten, med følgende begrunnelse.

– Det er på det rene at William Ellingsen ble skutt og drept den 7. februar 2004. Når Havnå har omtalt «oppdragsgiver», har han brukt denne betegnelsen helt uavhengig av at William Ellingsen ble skutt. Havnå har brukt betegnelsen «oppdragsgiver» om den han hadde kontakt med i tiden helt fram til NOKAS-ranet, og til og med i forbindelse med at han mottok utbyttet fra NOKAS-ranet i mai 2004. Retten anser det derfor som utvilsomt at det er David Toska og ikke William Ellingsen som utgjør Havnås «oppdragsgiver», heter det i domspremissene.

Trafikkontroll

I dommen mot Erling Havnå legger tingretten også vekt på at Havnå natt til 17. september 2003 – sammen med David Toska, William Ellingsen og en fjerde person – ble stoppet i en trafikkontroll i Oslo, i det som anses å være fluktruten etter ranet av Postens brevsenter.

– Retten legger til grunn at Havnå denne natten deltok i en rekognoserings— og planleggingstur forut for ransanslaget mot Postens brevsenter. Det er usannsynlig at Toska på en slik tur tar med seg personer som ikke også er delaktige i ranet, heter det i premissene for dommen mot Erling Havnå.

Dermed har Stavanger tingrett knyttet David Toska nært til et ran han ennå ikke er tiltalt for. Men Helge Bjørnestad og hans meddommere sier ikke uttrykkelig at David Toska deltok i selve gjennomføringen også av dette bevæpnede ranet.