Psykiaterne Karl Heinrik Melle og Andreas Hamnes la fram sin rettspsykiatriske erklæring i Stavanger tingrett tirsdag morgen.

Ifølge erklæringen oppfyller David Toska noen kriterier for en slik diagnose, men ikke alle. Psykiaterne peker blant annet på at Toska i hele sitt voksne liv har levd av kriminelle handlinger. På den positive siden viser de sakkyndige til at Toska nå synes å ha økende erkjennelse om konsekvensene av en slik livsstil.

Psykiaterne mener det er for mange usikkerhetsmomenter til å si noe klart om risikoen for nye lovbrudd etter en eventuell soning på 10-15 år.