Eikeland var leder av AUF i Hordaland og studerte sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.

— Vi hadde Tore som student hos oss. Han var svært aktiv politisk og en aktiv student. Han var et godt forbilde og eksempel for andre, og det engasjementet han hadde ønsker vi at alle våre studenter skal ha, sier rektor ved Universitetet, Sigmund Grønmo til bt.no.

22. juli i fjor ble han drept under terrorangrepet på Utøya.

- Verdig markering

14. august vil statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen avduke minneplaten som skal hedre Eikeland. Platen vil bli plassert midt i Studentsenteret på Nygårdshøyden.

— Dette blir en verdig måte å markere Tore Eikeland på. Han var den av våre studenter som ble drept på Utøya. Med minneplaten vil vi også markere solidaritet og støtte både til etterlatte og ofte, samt de verdiene som ble angrepet den 22. juli, sier Grønmo til Universitetets nettsider.

Avdukes ved semesterstart

Det var hovedorganisasjonen til de ansatte, Norsk Tjenestemannslag, som har tatt initiativet til markeringen av Eikeland.

— Vi vil ha en høytidelig seremoni med dikt, sang og taler, ikke minst fra statsråden, før avdukingen vil skje etter velkomstseremonien for de nye studentene, sier Grønmo.

På minneplaten vil det stå følgende: «Til minne om student Tore Eikeland. Drept på Utøya under terrorangrepene 22. juli 2011».