Senterpartiets ekstraordinære landsmøte blir trolig holdt i april, etter at alle fylkesårsmøtene er gjennomført. Det betyr at en valgkomité må nedsettes ganske raskt. Den kan få en utfordrende jobb med å sette sammen nestlederduoen.

— Den nye partilederen blir Trygve Slagsvold Vedum, hvis han ønsker det. Og jeg kan ikke se for meg at han ikke vil si ja. Vedum står midt i partiet, og blir akseptert av begge fløyene i partiet, sier Kato Nykvist, politisk redaktør i Nationen.Han er trolig den politiske kommentatoren som følger Sp tettest, og var til stede på konferansen der Navarsete offentliggjorde sin avgang lørdag.

- Nestleder fra Vestlandet

Geografi er et av hensynene som valgkomiteen må ta.

— Vestlandet bør ha en av nestlederne, sier bystyrerepresentant i Bergen, Ove Sverre Bjørdal.

Han understreker at det viktigste er å få en ledelse som fungerer bra sammen, og at han også håper å få trønderske Marit Arnstad inn i ledelsen.Cato Nykvist tror både vestlendinger og trøndere vil kreve hver sin nestleder.

— Det er vanskelig å komme utenom den striden. Geografi er alltid en faktor i Sp. Innlandet får partilederen, og Trøndelag og Vestlandet vil gjerne ha sine representanter, sier han.

- Toppe er kandidat

Kommentatoren tror derfor Kjersti Toppe er en av kandidatene til en nestlederpost.

— Toppe er absolutt en kandidat. Det samme er kanskje rogalendingen Geir Pollestad, og i mindre grad Jenny Klinge fra Møre og Romsdal, mener han.

Toppe selv har følgende kommentar til sitt kandidatur:

— Oj, jeg vil ikke si noe om dette nå. Jeg har ikke tenkt så langt. Det er selvsagt en ære å bli nevnt, men dette er prematurt. Nå må vi ha en prosess i partiet. Geografi spiller selvsagt inn i kabalen, men jeg tror vi skal være lempelig med absolutter, sier Toppe.De første tegnene på i hvilken retning det bærer, vil vi få på de ulike fylkeslagenes årsmøter som starter i februar. Valgkomiteen vil trolig legge frem sin innstilling etter fylkesårsmøtene.

— Det blir spennende å se hvem som skal sitte i valgkomiteen, og hvordan den vil forholde seg til utspillene og debatten i fylkesårsmøtene. Vi kommer til å høre mye om Senterpartiet utover våren, sier Nykvist.