Tone Gunnes fra Klæbu i Sør-Trøndelag har i dag fortalt åpent om sitt halvår som skytter på panserstormvognen CV-90 i Afghanistan, der hun skal ha drept flere enn 20 mennesker.

— Tone Gunnes fremstår som en meget klok og reflektert ung kvinne. Hun har åpenbart hatt god opplæring og god oppfølging, og har et bevisst forhold til hva hun har deltatt i. Hun synes også å ha kommet godt ut av det, og det er slik det skal være, sier statssekretær Espen Barth Eide i Forsvarsdepartementet.

Han sier at Forsvaret ønsker å være så åpne som mulig på det som skjer under utenlandsoppdrag, men er av hensyn til personellets sikkerhet svært forsiktig med å gi ut opplysninger som knytter enkeltpersoner til hendelser.

— Når jeg likevel velger å gi en kommentar er det fordi soldaten selv har valgt å gå ut med sin historie, sier Barth Eide.

Han påpeker at det for Tone Gunnes og hennes soldatkolleger er godt å vite at solid flertall av det norske folk støtter tilstedeværelsen i Afghanistan.

Stor støtte i Norge

Bart Eide viser til en undersøkelse som viser at 57 prosent støtter deltakelsen i Afghanistan, mens 32 prosent er i mot. Blant de landene som deltar i Afghanistan er Norge et av landene der oppslutningen er høyest. Blant annet i USA og Storbritannia går nå et flertall mot.

— Det er absolutt bare bra at det kommer fram slike historier som Tone Gunnes', sier Barth Eide.

Langsiktig arbeid

— Harekate Yolo II-operasjonen ved landsbyen Ghowrmach var planlagt. Vi ønsket å etablere et større nærvær i dette området. Ghowrmach var høsten 2007 utenfor vårt ansvarsområde, men vi ønsket å inkludere det, og operasjonen var begynnelsen på et langsiktig arbeid som vi nå høster frukter av. De lokale kreftene vi ønsket å støtte opp under har i dag større innflytelse og Taliban er under betydelig press. Ikke alle militære operasjoner er vellykket, men Harekate Yolo II var det også i den forstand at vi lyktes i å få bedre kontroll over området i ettertid.

— Tone Gunnes og hennes avdeling ble sendt på et oppdrag med tydelig mandat. Vi sender uansett folk til vanskelige situasjoner, men nettopp derfor er det fint at historier som denne kommer fram, sier Barth Eide.