— Tollere som oppdager kjønnslemlestelse i forbindelse med kroppsvisitasjon bør varsle om dette, sa Bekkemellem Orheim i Stortinget spørretime onsdag.

Statsråden viste til at alle offentlige myndigheter på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikt skal gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.

Bekkemellem Orheim tror ytterst få nå ikke vet at kjønnslemlestelse er forbudt i Norge og at forbudet også gjelder dersom jentebarnet blir tatt med til et annet land for å få lemlestelsen gjennomført.

NTB