Gjennomgangen Dagbladet har gjort av lister med lister med 1.000 registrerte medlemmer i SOS Rasisme, viser at bare rundt en tredel selv har meldt seg inn. Resten har blitt meldt inn av andre, mange trolig uten å vite det selv.

Ble registrert

De 16 lokallagene Dagbladet har sjekket er spredt over hele landet: I Haugesund, Skien, Kongsberg, Troms, Bodø, Levanger, Trondheim, Malvik, Fræna, Oslo, Ski, Fagerli, Otta og Lillehammer.

— Jeg oppga navnene til fetterne og kusinene mine for at SOS Rasisme skulle sende dem informasjon. Det var ikke meningen at de skulle registreres som medlemmer, sier en jente Dagbladet fikk kontakt med.

Ordningen med disse såkalte «familiemedlemmene» er kjernen i rettssaken som nå pågår mot SOS Rasisme i Haugesund.

Juks

Støttegivere mener det er juks som ligger bak - med mål om hente ut mest mulig penger. SOS Rasisme mener deres praksis er innenfor regelverket.

Tallene er fra 2008, men SOS Rasisme praktiserer etter eget utsagn det samme systemet i dag. SOS Rasisme hevder selv å ha rundt 40.000 medlemmer.

— Dette er en langt høyere andel familiemedlemmer enn SOS Rasisme selv har opplyst om tidligere, sier fungerende generalsekretær Martin Østerdal i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner til Dagbladet.