• Det blir stadig mer vanlig at det offentlige betaler to årslønner i forlik for å unngå en arbeidsrettssak.

Det sier advokat Jan Fougner, som er en av Norges fremste eksperter på arbeidsrett. Han har blant annet vært med og skrevet kommentarutgaver til arbeidsmiljøloven.

— De utbetalte summene fra det offentlige har de siste årene nærmet seg nivået i privat sektor. Der er forlik på to årslønner vanlig. Vi ser stadig oftere slike summer også i det offentlige, sier Fougner.

Nivået har sammenheng med rettspraksis, som sjelden gir mer enn to årslønner dersom en oppsigelse blir erklært usaklig.

På sjefsnivå er det høyst uvanlig at sakene ender i retten, enten det gjelder privat næringsliv eller det offentlige, ifølge Fougner.

— Etter loven skal den det gjelder få beholde både lønn og arbeidsoppgaver frem til det hele er avgjort. I sjefsstillinger vil dette ofte gjøre både ledelse og drift vanskelig. Uhyre få sjefssaker havner i retten. Til det står som regel altfor mye på spill, sier Fougner.

Han har selv bakgrunn fra Regjeringsadvokaten, som blir koblet inn når Staten havner i en alvorlig arbeidskonflikt.

— Vi fikk kanskje inn en drøy håndfull slike saker i løpet av et år. De aller fleste ble løst før det var gått så langt at rettsvesenet kom inn i bildet, sier Fougner.