Dette spørsmålet står sentralt i konflikten. I stedet for en timefesting ønsker KS å forhandle med lærerorganisasjonene om hvordan de kan få til økt tilstedeværelse, melder TV 2.

Etter møtet i KS' hovedstyre tirsdag skal det være enighet om å fjerne timekravet.

— Godt grunnlag

Beskjeden fra lærerorganisasjonene var klar mandag: Før KS fjerner kravet om økt tilstedeværelse på skolen, så er det ikke noe mer å snakke om.

— Hvis det er sånn at KS trekker kravet om økt tilstedeværelse på skolen, har vi et godt grunnlag å forhandle på. Da skal vi gå inn i forhandlinger og gjøre vårt for å finne en løsning, sier Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied til TV 2.

Utdanningsforbundet er det største av lærerforbundene i konflikten.

Rekker ut hånd

Etter at KS' hovedstyre holdt krisemøte om lærerstreiken tirsdag, kunne KS-leder Gunn Marit Helgesen fortelle journalistene, som hele dagen har ventet i gangene på Kommunenes Hus, at arbeidsgiverorganisasjonen vil ta et nytt initiativ overfor lærerne.

– Vi rekker nå ut en hånd til lærerorganisasjonene for å si at vi er villige til å diskutere nye forslag som vi håper kan bidra til en løsning, uttalte Helgesen.

Møtet skal finne sted uten riksmekleren til stede så fort som råd er, ifølge Helgesen.

Endrer ikke mandat

Om forslaget faktisk innebærer at de imøtekommer kravet om å fjerne punktet om mer tilstedeværelse, ville Helgesen imidlertid ikke svare klart på.

– Vi skal diskutere det og forhandle om det. Vi vil se på hva som bringer oss til en bedre skole, og stikkordene der er tilstedeværelse, samarbeid mellom lærere og økt mulighet for ledelse ved skolene, var alt hun ville svare på de mange konkrete spørsmålene som kom om KS ville gå bort fra kravet.

KS' mandat til forhandlerne har vært at de ønsker mer bunden arbeidstid for lærerne. Helgesen sier hovedstyret ikke har sett behov for å endre mandatet, som de mener er åpent nok til å finne løsninger.

Det kritiske punktet i tariffavtalen som Utdanningsforbundets medlemmer sa nei til, er at lærerne skal kunne pålegges å være til stede på skolen inntil 7,5 timer daglig, istedenfor å kunne jobbe hjemmefra deler av arbeidstiden, slik de kan i dag.

64.000 elever rammet

KS avviser imidlertid at dette timetallet har vært et krav fra deres side.

Rundt 64.000 elever i alle fylker unntatt Oslo er rammet av lærerstreiken.

Fra og med mandag 11. august ble 5.500 lærere i ungdomsskoler og videregående skoler tatt ut i streik. 21. august ble ytterligere 2.200 lærere tatt ut.

Landets førsteklassinger skånes fra streiken den første tiden.