Den 23-årige mannen er tiltalt for nesten 60 straffbare forhold mot 38 mindreårige jenter. Antallet overgrep er mye større. Han har tilstått alt han er tiltalt for, skriver aftenbladet.no.

I dag avsluttes hovedforhandlingen i Stavanger tingrett. Partene har holdt sine prosedyrer.

Aktor, statsadvokat Bjørn Enoksen Ristesund, sa i sin prosedyre at fengselsstraff ikke er tilstrekkelig for å beskytte samfunnet mot 23-åringen, som har fått diagnosen pedofil av de sakkyndige.

— Saken gjelder alvorlige integritetskrenkelser. Tiltalte har på en kynisk og utspekulert måte utnyttet unge jenter. Han har lokket, lurt og presset. Han har delvis vært grenseløs i sin måte å gå frem på. Dette er til dels svært unge jenter, den yngste bare 12 år gammel. Saken har et meget stort omfang. Det gjelder i alt 38 jenter som er misbrukt i ulik grad. For de alvorligste forholdene gjelder det misbruk av jenter under 14 år der det er blitt utført samleie. Øvre strafferamme på de alvorligste forholdene er på 15 år, sa aktor.

Brukte aldri prevensjon

Aktor mener retten bør legge skjerpende vekt på at tiltalte fortsatte med overgrepene etter første pågripelse i februar 2009, at han aldri brukte prevensjon, at overgrepene for mange av jentene var deres seksuelle debut, at han solgte to mindreårige jenter til en mann på rundt 60 år og at han filmet mange av overgrepene.

— Han virker å være uten grenser, sa statsadvokat Ristesund i prosedyren.

I utgangspunktet skal en fengselsstraff etter tiltalen i denne saken ligge på i underkant av 12 års ubetinget fengsel, sa aktor. Med fradrag for tilståelsen er straffen nede i ni år.

Forvaringsstraff skal utmåles ved å ta utgangspunkt i hvor lang en eventuell fengselsstraff ville vært. Påtalemyndigheten mener seksualforbrytelsene er særlig alvorlige og gjentakelsesfaren stor.

- Kolossalt omfang

  • Saken har et kolossalt omfang, som i seg selv taler for forvaring. Med den diagnosen de sakkyndige har stilt, har jeg under tvil kommet til at det er riktig å nedlegge påstand om forvaring. At jeg har vært i tvil, henger sammen med straffens lengde. Ni år er en lang straff, tiltalte er ung, han var enda yngre da handlingene startet. Men forvaring er en riktig reaksjon. Jeg legger derfor ned påstand om forvaring i ni år, med en minstetid på seks år, sa Ristesund.

Forvaring betyr at straffen er tidsubestemt og at den domfelte risikerer å sitte inne på livstid. Påtalemyndigheten kan stadig be om forlenget soning dersom gjentakelsesfaren fortsatt er stor.

Bistandsadvokat Kjersti Jæger ba retten utmåle oppreisningserstatning på nesten 1,4 millioner totalt til 21 av jentene.

- Veldig overrasket

23-åringens forsvarer, advokat Leiv Bjørnsen, argumenterte i sin prosedyre både mot forvaring og en fengselsstraff på ni år.

— Jeg er veldig overrasket over aktors påstand om straff. Det aller meste av det aktor og bistandsadvokat har sagt, er riktig. Men det er viktig å holde tungen rett i munnen. Jeg reagerer på de sakkyndiges uttalelser i saken. Jeg mener han er gjort til et monster. Jeg opplever ham mer som liten gutt i en manns kropp, sa Bjørnsen.

Forsvareren mener at passende straff for 23-åringen ligger på fem-seks års fengsel.