Dagen etter at stortingsgruppen til Arbeiderpartiet sa ja til prinsippet om å flytte syv tilsyn ut av Oslo, er Steen både fornøyd og optimistisk.

Uforståelig frykt

ý Det som skjedde i går var langt bedre enn fryktet. Nå blir det forhandlinger mellom regjeringspartiene og SV og Arbeiderpartiet. Jeg regner med at det i mai har løst seg til felles beste.

Haugesund får Sjøfartsdirektoratet. Haugalandet og Sunnhordland har det rektor Georg Førland ved Høgskolen i Haugesund kaller en maritim klynge som er unik, med rederier, offshorevirksomhet og verftsindustri.

— Høgskolen har stor kompetanse på sikkerhet og det maritime og vi har egen skipsoffiserutdannelse. Dessuten ser vi at kompetansebedrifter innen vårt område ikke har noen problemer med å rekruttere høyt kvalifiserte fagfolk.

I Bodø kommer Luftfartstilsynet. Ordfører Odd Tore Fygle opplever kompetansefrykten som ganske uforståelig.

— Jeg skjønner de ansattes motstand, men ikke de faglige argumentene. Skal vi flytte tilsyn, må vi tilrettelegge for at det skal bli vellykket. Så langt denne prosessen er kommet nå, kan jeg ikke skjønne at Stortinget skal vende tommelen ned. Jeg tror direktørene og de øvrige ansatte i tilsynene nå bør bruke tiden til å planlegge flytting og ikke motstand.

100 siviløkonomer årlig

Og til dem som tror Bodø mangler et miljø for luftfartskompetanse sier høgskoledirektør i Bodø, Stig Fossum, følgende:

— Det finnes i dag over 1000 arbeidsplasser innen luftfart i Bodø, i henholdsvis Widerøe og luftforsvaret. Vi har analysert arbeidskraftbehovet for Luftfartstilsynet og ser at de har bruk for svært variert arbeidskraft. Innen administrasjon og økonomi har vi utdanningsretninger. Og vi har et tungt teknisk miljø i Widerøe og Luftforsvaret.

I Sørlandsbyene kommer Post- og Teletilsynet. Ved Høgskolen i Kristiansand utdanner de 100 siviløkonomer i året. Høgskolen har og landets nest største utdanning for sivilingeniører innenfor informasjonsteknologi.

— Vi synes disse kompetansargumentene er litt underlige. Vi har mye kompetanse og det er lett å rekruttere kompetanse. Sørlandskysten er attraktiv. På enkelte områder rekrutterer vi lettere enn Universitetet i Trondheim. Selv om kompetansen ikke vil flytte fra Oslo, skal vi relativt lett få denne erstattet, sier høgskoledirektør Tor Asbjørn Aagedal.

Sett med Oslo-øyne

Det er bare Stavanger og Bergen som langt på vei har sluppet å argumentere mot kompetansefrykten.

— Man forstår at Handelshøyskolen og juridisk fakultet kan forsyne Konkurransetilsynet med dyktige fagfolk, sier byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Hun irriterer seg likevel over at andre tilsynsbyer må forsvare seg mot påstander om problemer med å rekruttere fagfolk.

— Det blir veldig sneversynt og fullstendig sett med Oslo-øyne.

Strøm-Erichsen gleder seg over vedtaket i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, men fortsetter kampen.

— Ordførerne i tilsynsbyene kommer til å holde trykket oppe helt til Stortinget har vedtatt utflytting, sier hun.