Mannen har i et politiavhør gikk nye opplysninger i saken, skriver VG. Blant annet skal han ha visst at ranet skulle skje 5. april, men at den opprinnelige planen var å gjennomføre det i februar. 27-åringen skal ha hjulpet David Toska med gjøremål som innkjøp. Han hevder at David Toska, Kjell Alrich Schumann og Ridvan Halimi møtte ham kvelden før ranet og tilbød ham å være med.

Mannen er en nær bekjent av Dan Pettersen, og han frikjenner Pettersen for å ha deltatt i NOKAS-ranet.

27-åringen skal ha innrømmet medvirkningen fordi han ønsker å ta et oppgjør med sitt liv som kriminell.

Politiet skal også ha kontaktet forsvarerne til de NOKAS-dømte med forespørsel om nye avhør. Det skal ifølge Dagbladet være svært viktig for politiet å få Kjell Alrich Schumann dømt som politidrapsmannen i ankesaken.