I går ble det avholdt distriktsårsmøte. Der ble, som ventet, den sittende distriktsstyrelederen, Knut Miland, kastet. 19 delegater stemte for Per Ove Sletvik, valgstyrets kandidat, mens tre stemte for Miland. Styrelederen har det siste året i flere saker ignorert et overveldende distriktsstyreflertall, og stemt etter sitt eget hode når han har representert Hordaland i landsrådet.

— I mange saker er det kommet frem opplysninger som har vært ukjente for de øvrige distriktsstyremedlemmene. Det er en av grunnene til at jeg har stemt annerledes i landsrådet enn det distriktsstyret ba meg gjøre, forklarte Miland på distriktsårsmøtet.

Forklaringen gjorde ikke inntrykk på delegatene, som altså kastet de siste seks årenes distriktsstyreleder med klar margin.

Strikker igjen

Den nyvalgte lederen, Per Ove Sletvik, er opptatt av at de lokale feidene med Miland nå må bli historie, og at blikket vendes mot fremtiden, både sentralt og lokalt.

— Det viktigste er at både medlemmer og folk flest får tilbake troen på Redningsselskapet, understreker han.

President Lars Hellandsjø fra Gulen har samme fokus.

— Vi er på rett vei. Det beste beviset for det, er at basardamene er begynt å strikke igjen, sier han, etter drøyt to måneder som selskapets øverste tillitsvalgte.

— Vi er spesielt fornøyd med at Hans Majestet Kong Harald igjen har sagt ja til å være selskapets høye beskytter. Det betyr mye for oss, sier Hellandsjø.

Da det stormet som verst rundt selskapet, trakk kongen tilbake sin posisjon som beskytter. For et par uker siden revurderte han den beslutningen.

- Positiv ånd

Lars Hellandsjø beskriver sine første presidentmåneder som tøffe og tidkrevende.

— Jeg opplever likevel en positiv ånd i hele organisasjonen. Jeg er glad for at jeg fikk med meg et komplett nytt styre som kunne begynne med helt blanke ark.

Det nye styret har blant annet arbeidet intenst for å få på plass en ny generalsekretær etter Monica Kristensen Solås som måtte gå etter all turbulensen rundt henne.

— Vi fikk 70 søkere, flere av dem svært godt kvalifiserte og motiverte for å gjøre en jobb for Redningsselskapet. Vi kalte inn ni til intervju, og håper å foreta en ansettelse førstkommende torsdag, sier president Hellandsjø.

Når den nye generalsekretæren er blitt husvarm, trer den innleide konsulenten Kjell Brevik tilbake fra oppdraget som vikarierende generalsekretær.

Vil fortsette

Hellandsjø og hans styre skal formelt bare fungere som et interimsstyre frem til det ordinære landsmøtet i selskapet i Bodø i slutten av mai.

— Men jeg er innstilt på å fortsette, og tror det samme gjelder for de fleste styremedlemmene som ble valgt på det ekstraordinære landsmøtet i januar, sier han.

Helge Hansen