• Det jobbes med å øke kompetansen hos barnevernet og andre som jobber med barn som har opplevd krig. I dag er ikke tilbudet til disse barna godt nok.

Det sier kommunalminister Erna Solberg til Bergens Tidende.

I går sendte NRK 1 dokumentaren «Barna fra krigen». I programmet sier psykolog Magne Raundalen at altfor mange flyktningbarn blir gående uten hjelp i Norge, og at mangelen på tidlig hjelp kan gi barna varige psykiske problemer.

Solberg er ikke overrasket over det som kom frem i gårsdagens dokumentarprogram.

— Jeg har god oversikt over disse problemene, og vet at vi har store utfordringer når det gjelder å gi et tilfredsstillende tilbud til barn som har opplevd krig. Krigsbarna er ikke de eneste. Jeg mener det ligger enda større utfordringer i å gi et skikkelig tilbud til enslige mindreårige og barnesoldater som kommer til Norge, sier Solberg.

Hun sier at det jobbes med å bygge opp kompetanse hos folk på fylkesnivå som jobber med barn som har det vanskelig.

— Vi vet vi har mye å gå på, både når det gjelder norske og utenlandske barn som har det vanskelig. Det jobbes systematisk med dette problemet, og det jobbes bra, sier Solberg.

RØMTE: I telavåg bor Mubariz (t.v.) og Shafiq som er brødre. Begge ble slått og mishandlet av soldater i Afghanistan. FOTO: CECILIE RECO