Det er en av partiets ledende finanspolitikere, Ranveig Frøiland, som sier dette til Bergens Tidende. Hun mener at den nye beløpsgrensen på 15.000 kroner er et steg i riktig retning, men man kan ikke stanse med det.

Hun minner samtidig om at Bondevik-regjeringen, og ikke minst sosialminister Ingjerd Schou, har strittet imot og gjort flere krumspring for å omgå stortingsvedtaket fra i fjor om å øke beløpet fra 4.000 til 15.000 kroner.

— Regelrett trenering

— I et brev til familie-, kultur- og administrasjonskomiteen i vår skrev sosialministeren at hun ville vente til statsbudsjettet i høst med å foreslå en økning av beløpet. Men det fant vi oss ikke i, for det var en regelrett trenering ettersom flertallet i Stortinget allerede hadde pålagt regjeringen å gjennomføre en slik økning, fortsetter Frøiland.

Hun nevner videre at opposisjonspartiene da tok kontakt med Høyres parlamentariske leder, Oddvard Nilsen, for å be ham ordne opp. Det skjedde da også ganske raskt.

Vakter og vikariater

— Før 1. august 2000 hadde tidligpensjonistene rett til å tjene inntil 1G (nær 50.000 kroner den gang) uten at pensjonen ble avkortet. Vi må tilbake til den ordningen snarest mulig, sier Frøiland.

Hun begrunner dette med at mange arbeidstakere utvilsomt er slitne og har behov for å pensjonere seg som 62-åringer. Det gjelder fremfor alt i såkalte kvinneyrker med mye fysisk slitasje.

Helsesektoren er særlig utsatt i så måte.

— Men selv om de ikke lenger føler seg i stand til å være i fast arbeid, ønsker mange å ta vakter eller vikariater i ny og ne. Sykepleiere og andre i omsorgssektoren er gode eksempler på det, tilføyer hun.

— Den dramatiske reduksjonen i inntektsmuligheter skjedde jo da Arbeiderpartiet selv satt med makten?

— Det er rett, men da var det vår regjering som måtte bøye seg for stortingsflertallet, sier Ranveig Frøiland.

VIL VIRKE: Ranveig Frøiland har stor tro på at det kan friste flere mennesker til å ta seg deltidsarbeid dersom det blir anledning for AFP-pensjonister til å tjene litt mer.
ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND