SENIORFORSKER: Eivind Ystrøm.
Privat

En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at arv er 62 prosent av årsaken til at unge voksne utvikler alkoholmisbruk og avhengighet.— Det vil si at 38 prosent av årsakene til alkoholmisbruk ligger i miljøet, mens resten har med genene å gjøre, sier Eivind Ystrøm, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Studien er den første som har beregnet dette tallet i Norge.

— Konklusjonen er at genetikk er en veldig viktig årsak til at unge nordmenn utvikler alkoholavhengighet, og at det å redusere den tidlige drikkingen ikke i seg selv kan forhindre senere alkoholisme, slik man tidligere har trodd.

Tidligere norske studier viste en betydelig sammenheng mellom tidlig alkoholdebut og senere alkoholmisbruk.

— Vi kan nå avfeie at alkoholdebut i ung alder er en viktig årsak til senere alkoholavhengighet. Det som skjer i de første årene etter at man har flyttet hjemmefra er viktigere, sier Ystrøm.

Ungdomstiden forklarer 1 prosent

Den nye studien viser nemlig at sammenhengen mellom tidlig alkoholdebut og senere misbruk, for det meste skyldtes en genetisk risiko for både å drikke tidligere og senere å utvikle misbruk.

— Miljøet er jo det som er lettest å gjøre noe med. Derfor er det viktig å se hvilke faktorer her som påvirker alkoholmisbruk, sier Ystrøm.

Det som skjer i ungdommen kan ikke forklare mer enn 1 prosent av hvorfor noen utvikler alkoholavhengighet, ifølge den nye studien. Foreldrenes holdning til alkohol eller det å se sine foreldre beruset kunne heller ikke forklare senere alkoholmisbruk.

— Dette forteller oss at det er ting som skjer i tidlig voksen alder som har mest å si for hvorfor noen blir alkoholmisbrukere.

Ystrøm forteller at det finnes lite forskning på alkoholbruk i perioden etter at unge voksne har flyttet hjemmefra.

— Når man flytter hjemmefra og begynner å studere, går mange gjerne fra å måtte skjule drikkingen fra foreldrene, til å komme i et miljø der det er full aksept for å drikke seg full.

Vil forske mer på unge voksne

— Studiet viser at ressursene til forskning og holdningskampanjer bør brukes annerledes og at det bør forskes mer på unge voksnes alkoholbruk i tiden etter at de har flyttet hjemmefra.

De tidligere studiene gjorde at ressursene ble satt inn på å studere og redusere den tidligste alkoholbruken i tenårene, blant annet med flere holdningskampanjer.

— Selvsagt er det mange gode grunner for å forbygge tidlig drikking, men er målet å hindre et liv preget av alkoholisme er det ikke i den tidlige ungdomsalderen man bør sette inn støtet.

Ystrøm synes det er viktig at foreldre får vite at barna deres ikke har fått alkoholproblemer fordi de begynte å drikke seg fulle tidlig.

Folkehelseinstituttet vil fortsette studiene på dette fremover.