Blant de sju dommerne i Gulating lagmannsrett var det uenighet om Thendrup skulle dømmes for NOKAS-ranet eller ikke. Mens fem av lagdommerne var overbevist om at 36-åringen deltok under dødsranet for tre år siden, var to så usikre at de mente han burde frikjennes.

Thomas Thendrup satt med hodet senket og øynene lukket under store deler av domsopplesningen i Gulating lagmannsrett torsdag. Til slutt spurte lagdommer Ove Midttun om han hadde fått med seg hva som var blitt sagt.

– Har du forstått dommen? Du har fått 14 års fengsel, sa Midttun til Thendrup.

Flere av de NOKAS-dømte vitnet under rettssaken og sa at Thomas Thendrup ikke hadde deltatt under ranet. Disse forklaringene ble derimot ikke tillagt noe vekt fordi ingen av dem som vitnet ville si hvem som eventuelt deltok i stedet for 36-åringen.