– Dagens norske småhvalfangst er en bærekraftig høsting av ressursene i havet, og vi har ingen forståelse for aksjoner mot den. Et angrep på dagens hvalfangst langs norskekysten har ingenting med miljøvern å gjøre, heter det i en uttalelse fra miljøorganisasjonene Natur og Ungdom, Bellona og Norges Naturvernforbund.

– Dersom påstanden fra Agenda 21 om at de står bak senkingen av «Willassen Senior», er riktig, er det svært alvorlig. Sabotasje er en fullstendig uakseptabel aksjonsform for norsk miljøbevegelse. Vi tar kraftig avstand fra denne handlingen, og føler med eierne av «Willassen Senior». For norske miljøorganisasjoner er ikkevold og åpenhet absolutte krav ved alle aksjoner, heter det i uttalelsen.

Nettartikkel

I en artikkel datert 11. september på det amerikanske nettstedet Bite Back Magazine hevder en miljøaktivistgruppe ved navn Agenda 21 å ha stått bak aksjonen. Senkingen av hvalbåten ved kaien i Svolvær natt til fredag 31. august skjedde ved å fjerne et kjøleror fra motoren, og aksjonen ble gjennomført for å feire at den kommersielle hvalfangsten på Island nå er slutt, hevder gruppen.

Båten var i dag i ferd med å bli hevet. Hevingsarbeidet er forventet å bli fullført i løpet av dagen.

– Under arbeidet med å heve båten, er det fremkommet tegn på at vanninntrengingen som førte til at båten sank, kan ha sammenheng med en åpen ventil i skipets maskinrom, opplyser politiinspektør Kjetil Woldstad i Midtre Hålogaland politidistrikt i en pressemelding.

Kjent for politiet Når båten er hevet, vil politiet foreta nærmere undersøkelser for å klarlegge omfanget av skadene som måtte være påført fartøyet.

– Politiet er kjent med at det på internett eksisterer sider hvor anslaget mot fangstskuten er omtalt, kommenterer Woldstad.

Han opplyser at politiet vil fortsette etterforskningen på grunnlag av det man vet til nå, blant annet ved hjelp av avhør av mannskapet og ved hjelp av undersøkelser av båten.

– Terrorangrep

Politiet venter å legge frem ny informasjon i saken i løpet av fredag.

– Dersom dette viser seg å være en sabotasjeaksjon, snakker vi ikke bare om et angrep på den enkelte båten. Dette er et terrorangrep på hele Norge, sier ordfører Hugo Bjørnstad (Ap) i Vågan kommune til NRK.

En av de to eierne av «Willassen Senior», Hans Magne Willassen, synes det er trist dersom det stemmer at båten ble utsatt for sabotasje.

– Vi har problemer med å fatte omfanget av dette. Det er alt jeg vil si nå, sier Willassen.

Roy Charlsen