• Giardia-rapporten bør få byrådet til å legge større vekt på vannsikkerhet enn anbud på vannverksdriften, sier SVs Åge Chr. Jacobsen.

Han sitter i komité for miljø— og byutvikling og i styret for Bergen Vann KF. Sistnevnte er et nyopprettet selskap som selger vannverkstjenester til etat for vann- og avløp.

Jacobsen leste med forundring byråd Lisbeth Iversen si til BT lørdag at byrådet «hadde lagt seg flat allerede» i forhold til Giardia-epidemien. Byrådet har dessuten fremmet en rekke saker for å bedre vannkvaliteten, sa Iversen.

Jacobsen har holdt opptelling:

— I 2005 handlet fire av 400 komitésaker om vann. I 2006 har to av 200 saker vært om vann. Og bare én av dem handler om Giardia.

I skarp kontrast til dette står iveren etter å konkurranseutsette deler av vannverkstjenestene, mener Jacobsen.

Styret for Bergen Vann KF får seg stadig forelagt saker som handler om å tilrettelegge for anbud. I første omgang ved å effektivisere driften, men på sikt er målet klart. Det heter konkurranseutsetting, hevder Jacobsen.

— Nå er tiden inne for å tone ned presset mot kostnadene og anbudspolitikken. Vi kan ikke velge billigste løsninger for vannet vårt. Nå må vannsikkerheten gå foran, lyder appellen fra SVs styremedlem i Bergen Vann KF.