Det er stor forskjell på maskulin og feminin språkbruk i jobbannonser. Språkforsker og BT-spaltist Ingebjørg Tonne hjalp Bergens Tidende med å plukke ut følgende eksempler på typisk mannsspråk i stillingsannonser på nettet.

  • Vi er på jakt etter en sulten salgskonsulent.
  • Vi setter store krav til søkerens evne til å arbeide selvstendig.
  • Vi forventer at du er like bevisst på verdien av god service som oss.

– Når du bruker uttrykk som «vi setter store krav til deg» og «vi forventer at du jobber hardt», så risikerer du å skremme en del kvinner fra å søke, sier Tonne.

Menn har derimot selvtillit til å prøve likevel. «En sulten salgskonsulent» er en veldig maskulin formulering, ifølge Tonne. Ønsker du deg en salgskonsulent som er kvinne, bør du derfor revurdere språkbruken her.

Tonne gir følgende eksempler på typisk kvinnespråk i jobbannonser:

  • Vi er så heldige at vi får jobbe med mange spennende prosjekter sammen med gode, kreative og krevende kunder.
  • Har du gode ideer og initiativ til å sette de i verk?
  • Vi tilbyr et lærerikt, og til tider hektisk arbeidsmiljø med inspirerende og flinke kollegaer.

Hvis det er kvinnelige ansatte man er ute etter, kan det være lurt at det nettopp er en kvinne som skriver jobbannonsen.

– Kvinner sier ting med flere, og gjerne modifiserende, ord, mens menn sier ting mer rett frem. Nå er vel ikke ord som «kanskje» og «litt» ord man bruker i stillingsannonser, men eksempelet hvor det står «til tider hektisk» er en typisk feminin formulering, og dermed noe som appellerer mer til kvinner enn menn.

Å gi ordet til leseren ved å stille spørsmål i annonseteksten, kan også være en kvinnelig kommunikasjonsstrategi.

– Spørsmål signaliserer at du er interessert i andres synspunkter. Litt svart-hvitt, men likevel med noe rett, kan vi si at menn ikke alltid er opptatt av å åpne for andres innspill, de ønsker i større grad å befeste sine egne poenger, sier hun.